پست‌ها

هاشم خواستارنماینده آموزگاران ، عضو صندوق آلترناتیو رفراندوم رای ازاد ودموکراتیک به انتصخابات نه می گوید!

همراه با مزد بگیران در استانه اول ماه می روز جهانی کارگر یازده اردیبهشت 1396

برنامه های زنده دیدگاه تی وی

Didgah TV Live Stream

کشته شدن مدیر مجموعه جم تی وی در استانبول ترکیه

نا امنی روانی نا امنی ملّی

دکتر ملکی: خامنه ای هرروز نزد مردم بی آبروترمی شود، خدا می داند سپاه چه برخوردی با ایشان خواهدکرد

بیانیه مشترک برای اول ماه می

از ظهور پوپولیسم در انتخابات فرانسه تا تهدیدهای کره شمالی و انتخابات در ایران در نگاه حشمت رئیسی

بیانیه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر

انفجار مین در سقز باعث قطع پای یک شهروند شد

آیا برای مهار کربن در جهان موفق خواهیم شد؟

حمایت از اسماعیل عبدی در حال گسترش است.

اسم رمز نابودی ایران از درون حکومتی ها

نامه سه تن از زندانیان سیاسی درحمایت از اتنا دائمی

بازداشت فعالان اهل سنت اهوازى در شهر شوشتر

حمایت از صندوق رای ازاد ودموکراتیک

صنایع تولیدی ایران با کمتر از 30 درصد ظرفیت کار می کنند. ورشکستگی کامل در پیش روی است.

خواهان باز گشایی مدرسه کودکان کار وخیابان در نعمت اباد ساوه هستیم

احضار غیر قانونی و با پیامک اطلاعات ، حکو مت از سندیکای کارگران نیشکر هم وحشت دارد.

حکومت از روز کارگر می ترسد ، از اول ماه می می ترسد ؟ چرا؟

اخبار روزانه با سازگارا

بریده ای از کاوه اهنگر

به سوی حزب سازی باید برویم

شهین مهین فر، من به جنایتکاران رای نمی دهم.

منصور اسانلو ، توده را با جنگ صنفی آشنا باید نمود کشمکش را بر سر فقر وغنا باید نمود ، در صف حزب فقیران اغنیا کردند جای ، این دوصف را کا ملا از هم جدا باید نمود

کنکاش- خلق را تقلیدشان بر باد داد / ای دوصد لعنت براین تقلید باد (حشمت ر...

کوروش عرفانی ،ماهیت غیر دموکراتیک انتصخابات حکومتی و نگاه ما

ناصر آقاجری دبیر سندیکای کارگران پروژه ای ، تنها اتحاد کارگری می‌تواند دستاوردهای انقلاب را زنده نگه دارد

خلق را تقلیدشان بر باد داد / ای دوصد لعنت براین تقلید باد (حشمت رئیسی)

همبستگی نو کنفرانس کارگری با منصور اسانلو

سقوط داعش و استمرار حمایت‌های ترکیه از این گروه

احضار وبازجویی فعالین کارگری در استانه روز کارگر

ترس حکومت از همه جا بیرون می زند.دستور سردار یکتا از نورچشمی های خامنه ای ، به بسیجیان ، اگر دوباره بیایند ریشه تان را می کنند ها !