پست‌ها

اعتراضات و اخبار کارگری 7 فروردین 1396

فقری که بعد از 38 سال ایران را فرا گرفته است. اهواز نازنین را ببینید.

انفجار مین

آبادی دموکراسی و ناکجاآباد اقتصاد مقاومتی!

صندوق رای ازاد ودموکراتیک با حضور هم میهنان می تواند به صندوق دموکراتیک رفراندوم ملی تبدیل شود.

صندوق رای آزادو دموکراتیک آلترناتیوی برای حکومت ولایت فقیه

سیزدهمین هفته جلوی سازمان ملل متحد برای آزادی زندانیان سیاسی منصور اسانلو ویاران

اعدام ها در حکومت ولایت فقیه ادامه دارد.

اعتراضات واخبار کارگری در اول فروردین 1396

همراه با مزد بگیران وکاوه اهنگر در نوروز 1396

پیام نوروزی منصور با مردم از نوروز می گوید .

در سالگرد تشکیل صندوق رای ازاد ودموکراتیک ، به صندوق رای آزاد ودموکراتیک بپیوندیم.

صندوق رای ازاد ودموکراتیک آلترناتیو قابل شمارش نظام ولایت فقیه

تعدادي از بنياد هاي زير نظر خامنه اي كه اقتصاد مقاومتي را مي بلعند

نقش خامنه اي در اقتصاد مقاومتي ، بنياد هاي إشرافي

حاجی نوروز و گوشه هایی از تهران

سونامی در بندر دیر ومفقود شدن 5 تن

ضرب و شتم زندانی زاهدانی توسط رئیس اندرزگاه زندان زاهدان

کمبود جا و نبود امکانات بهداشتی درزندان زاهدان

تخریب زمین های کشاورزی روستائیان بخش کورین بلوچستان

ارمغان فوکویاما برای کردستان"

حکومتیان از دست مردم یاسوج گریختند.

عکس این هفته خبر گر به همت یک عیار معیشت ارسال شده است.

فرانسیس فوکویاما در سلیمانیه از ادامه جهان می گوید.

همبستگی نو کنفرانس های کارگری گامی در جهت اطلاع رسانی وسازماندهی

کنفرانس های کارگری منصور اسانلو راهی به سوی سازماندهی

شرکت های اصفهانی بانک ملت را ترک می کنند.بانك ها ي حكومت در حال ورشكستگي هستند. مردم آگاه باشند.

دروغ های معصومه انتکار افشا میشود.

ترانه اونی که رفته با صدای زندانی سیاسی سابق وعیار معیشت و ایرانی میهن دوست محمد مظفری

فریاد خشمگین مردم ایران از درون ایران به حکومتیان، بروید گم شوید

تیغ باید خون فشاند کار با دشمن سراید . 12 همین هفته جلوی سازمان ملل متحد

دوازدهمین هفته ایستادگی در برابر سازمان ملل برای ازادی زندانیان سیاسی

کاوه اهنگر برنامه 13 مارس 2017 درجهت تشکیلات ونجات میهن