روحت شاد و یادت گرامی

چند روز دیگه 19 آبان 6 سال از کشته شدن دکتر رامین پوراندرجانی پزشک وظیفه در زندان کهریزک به دست انقلاب اسلامی میگذره پزشکی که با وجود خطرات و تهدیدات باز هم پای سوگندی که خورده بود ایستاد و شرفش و نفروخت و واقعیت و تو دادگاه از جنایات کهریزک به عنوان پزشک معالج افرادی که در جریان تظاهرات 88 به کهریزک برده شده بودن گفت ریز شکنجه ها رو گفت دلیل قتل ها رو گفت و به قیمت جونش پای شرفش ایستاد .
گرچه دولت اسلامی ایران بعد دلایل مرگ ایشون رو سکته قلبی ؛مسمومیت دارویی؛ و بعد ها خودکشی اعلام کرد .جالبه حتی اجازه تشیع جنازه رو هم به صورت کاملا امنیتی دادن و حتی دوستان هم حق شرکت نداشتن و فقط اقوام درجه یک اجازه حضور داشتن و به خانواده مرحوم اجازه کالبد شکافی پزشکی قانونی داده نشد .

نظرات