جامعه مدنی با خانواده داستان پور که فرزندشان در کلانتری 127 نارمک زیر شکنجه کشته شد.