دیدگاه تی وی رسانه ای مردمی در خدمت جنبش همبستگی نو راهی به سوی دموکراسی

تلویزیون دیدگاه تلویزیون مردمی ومستقل وهمراه جنبش همبستگی مردم ایران وجنبش همبستگی ستم دیده گان دادخواه است. به زودی به  ساتلایت هاتبرد هم منتقل می شود .به کمک احتیاج دارد.         
ما با هم متحد می شویم تا برکنیم ریشه استبداد.
http://livestream.com/accounts/7712661/events/2873466
Didgah-24/7
شهروندان ایرانی گرامی می توانند برای ارائه ی همیاری مالی خود از طرق زیر تماس حاصل فرمایند:
www.didgah.tv - 001-747-200-5560 - didgahtv@yahoo.comLike
CommentShare
Top Comments
41Shagayeg AV, Mohamad Elahi and 39 others
41 shares
Comments
Ali TezarNews / World News More event details ...

Wed, Apr 2 2014 2:20 PM EDT — Wed, Apr 1 2015 3:20 PM EDT

Event Ended
152 updates

3 watching now24

Share
Embed

Didgah

27 days ago
·
2,288 Views