عیاران جنبش همبستگی یادی از جانباختگان راه ازادی کردند.

دیروز گروهی از عیاران جنبش همبستگی یادی تازه کردند از دلیران وجان باخته گان راه آزادی در گورستان بزرگ بهشت زهرای تهران . آنها همراه خانواده های جوادی فر ، کامرانی وتارانی وروح الامین شدند وجای غایبین را خالی کردند. پیام ها وعکس هایی از این عیاران دلاور جنبش همبستگی به سایت خبرگر رسید که شما را هم در این همراهی وهمبستگی میهمان می کنیم.