مهدی فراحی شاندیز زندانی سیاسی از فیش حقوقی خامنه ای می گوید.

کجاست؟
درآمدهای نجومي خامنه اي – فیش حقوقی خامنه ای کجاست؟
مقاله ای که در زیر مشاهده می کنید نوشته زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز در بازه فیش حقوقی و درآمدهای بادآورده خامنه ای است. 
مهدی فراحی شاندیز زندانی سیاسی محبوس در بند 10 زندان رجایی شهر این مقاله را از داخل زندان جهت انتشار به بیرون از زندان فرستاده است.
درآمدهای نجومي خامنه اي – فیش حقوقی خامنه ای کجاست؟
اين روزها جنگ در درون رژیم بر سر حقوق های نجومي سران مملکتی است. هر یک در علنی کردن حقوق دیگری به رقابت پرداخته و هر كدام به شكلي دست طرف مقابل را رو ميكنند و آمار و ارقامي ميدهند. و این اعداد و ارقام را طوری وانمود می کنند که گوییا مقصر مثلا یک مدیر بوده است که بایستی برکنار شود تا همه مشکلات نظام رفع گردد.

يعني مقصر تمامي وضعيت فاجعه بار اقتصادي و دزدی های کلان، اين يا آن مديركل است كه اين مقدار حقوقش است و اگر پولي به كارگري، معلم، يا … نميرسد، مقصر اينها هستند. اينها هم متعلق به باند خاصي هستند و با كنار زدن آنها و روي كار آمدن باند ديگر، وضعيت اقتصادي مملكت بهبود پيدا ميكند.

اما نكته اي كه همچنان در هالهاي از ابهام است و كسي سراغي از آن نميگيرد اينست كه چه كسي اين حقوق را تصويب كرده است. چه كسي كنترل روي حقوقها داشته است. و … 

اگر يك پله به عمق برويم، اين حقوق نجومي وجود داشته و کسانی كه مشمول چنین حقوقهای کلانی شده اند، در رأس امور نبوده و نیستند. مهره های اصلی این دزدی ها که کسی جرآت نزدیک شدن به آنها را ندارد و هیچگاه هم اسمی از آنها برده نمی شود سران اصلی نظام منحوس ولایت فقیه هستند که بر مصدر امور نشسته اند. سران سه قوه؛ روسای لشکری و کشوری و سپاه پاسداران که پنجه در اقتصاد کشور انداخته و تا توانسته اند جیب ملت خالی کرده اند.

اگر باز هم یک پله ديگر به عمق برويم، سوال این می شود که راستي حقوق خامنهاي چقدر است؟ پول او از كجا تأمين ميشود؟ اين پول معادل حقوق چند درصد از مردم ايران است؟ اين پول از دست، جيب و دهان چه كساني زده شده و به جيب گشاد خامنهاي و خانوادهاش ريخته می شود؟ راستی فیش حقوقی او کجاست؟ چرا منتشر نمی شود؟ 

وقتي بحث به خامنهاي ميرسد، ديگر عبارت ”حقوق نجومي”، گويا نيست و بايستي عبارت ديگري را براي آن برگزيد كه بتواند گوشهاي هر چند كوچك، از ابعاد چپاول و غارت حق و حقوق مردم ايران توسط خامنهاي، سلسله مراتب و اياديش را فهم كرد. 

واقعيت چيست؟ يك بحث پولي است كه خامنهاي براي مداخلاتش در منطقه و ساير كشورها و به طور خاص دخالت در سوریه و ریختن خون ملت این کشور؛(جايي كه بايستي رژيم، خطاش را در آنجا ببندد) هزينه ميكند. يك بحث هم پولي است كه به حسابهاي شخصي خامنهاي و خانواده درجه1 وي، ريخته ميشود. بنا به اخبار مختلف، خامنهاي و پسرانش، حسابهاي مختلفي در كشورهاي خارجي دارد. همچنين، يكسري معاملات خارجي و صنايع هم در دست پسران وي است. 

اين حقوق از كجا تأمين ميشود؟ پشتوانه اين همه هزينه از كجاست؟

يكي از منابع سنتي تأمين مالي بيت خامنهاي، آستان قدس رضوي است. از زير ساختهايی مثل راههاي شوسه، اتوبانها، فرودگاهها، بنادر، منطقه ويژه اقتصادي و … تا كارخانهها و شركتها كه در تهيه انواع و اقسام محصولات غذايي دست دارند، كارخانههاي انواع محصولات صنعتي، تا مزارع كشت انواع محصولات، تا محلهاي نگهداري شترمرغ و انواع و اقسام حيوانات براي مصارف مختلف، تا بيمارستانها، مراكز طبي، مدارس، موسسات انتفاعي و … اين موارد در چند استان و منطقه ويژه اقتصادي، وجود دارد که خامنه ای درآمد این مراکز اقتصادی را به جیب می زند.

منبع ديگر، بنياد مستضعفان است. اين بنياد از زمان روي كار آمدن خميني، تمامي اموال نظام قبلی را مصادره كرد و هر مقدار هم توانست از زمين، املاك، خانه و … مردم را هم مصادره كرده و بلعيد و خودش را وارد معاملات اقتصادي پْرسود كرده است. 

تمامي بنادر و گمركات، يعني واردات و صادرات كشور هم، دست سپاه است. 

با همين سه منبع ميتوان، میزان و منبع درآمد خامنه اي را تا حدی فهمید. 

جنگ و دعوای افراد باندهای مختلف در اين مقطع، فقط براي سلطه يك باند بر باند ديگر، براي دست بالا داشتن در انتخابات رياست جمهوري سال96 است. وگرنه اگر قرار باشد دزد را بگيرند، بايستي هر آنكه هست را بگيرند، یعنی بایستی از خامنه ای شروع کرد تا روشن گردد که منشاء همه دزدی ها و چپاولها در این نظام فاسد در کجاست؟
کجاست؟
درآمدهای نجومي خامنه اي – فیش حقوقی خامنه ای کجاست؟

مقاله ای که در زیر مشاهده می کنید نوشته زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز در بازه فیش حقوقی و درآمدهای بادآورده خامنه ای است.
مهدی فراحی شاندیز زندانی سیاسی محبوس در بند 10 زندان رجایی شهر این مقاله را از داخل زندان جهت انتشار به بیرون از زندان فرستاده است.


درآمدهای نجومي خامنه اي – فیش حقوقی خامنه ای کجاست؟


اين روزها جنگ در درون رژیم بر سر حقوق های نجومي سران مملکتی است. هر یک در علنی کردن حقوق دیگری به رقابت پرداخته و هر كدام به شكلي دست طرف مقابل را رو ميكنند و آمار و ارقامي ميدهند. و این اعداد و ارقام را طوری وانمود می کنند که گوییا مقصر مثلا یک مدیر بوده است که بایستی برکنار شود تا همه مشکلات نظام رفع گردد.
يعني مقصر تمامي وضعيت فاجعه بار اقتصادي و دزدی های کلان، اين يا آن مديركل است كه اين مقدار حقوقش است و اگر پولي به كارگري، معلم، يا … نميرسد، مقصر اينها هستند. اينها هم متعلق به باند خاصي هستند و با كنار زدن آنها و روي كار آمدن باند ديگر، وضعيت اقتصادي مملكت بهبود پيدا ميكند.
اما نكتهاي كه همچنان در هالهاي از ابهام است و كسي سراغي از آن نميگيرد اينست كه چه كسي اين حقوق را تصويب كرده است. چه كسي كنترل روي حقوقها داشته است. و …
اگر يك پله به عمق برويم، اين حقوق نجومي وجود داشته و کسانی كه مشمول چنین حقوقهای کلانی شده اند، در رأس امور نبوده و نیستند. مهره های اصلی این دزدی ها که کسی جرآت نزدیک شدن به آنها را ندارد و هیچگاه هم اسمی از آنها برده نمی شود سران اصلی نظام منحوس ولایت فقیه هستند که بر مصدر امور نشسته اند. سران سه قوه؛ روسای لشکری و کشوری و سپاه پاسداران که پنجه در اقتصاد کشور انداخته و تا توانسته اند جیب ملت خالی کرده اند.
اگر باز هم یک پله ديگر به عمق برويم، سوال این می شود که راستي حقوق خامنهاي چقدر است؟ پول او از كجا تأمين ميشود؟ اين پول معادل حقوق چند درصد از مردم ايران است؟ اين پول از دست، جيب و دهان چه كساني زده شده و به جيب گشاد خامنهاي و خانوادهاش ريخته می شود؟ راستی فیش حقوقی او کجاست؟ چرا منتشر نمی شود؟
وقتي بحث به خامنهاي ميرسد، ديگر عبارت ”حقوق نجومي”، گويا نيست و بايستي عبارت ديگري را براي آن برگزيد كه بتواند گوشهاي هر چند كوچك، از ابعاد چپاول و غارت حق و حقوق مردم ايران توسط خامنهاي، سلسله مراتب و اياديش را فهم كرد.
واقعيت چيست؟ يك بحث پولي است كه خامنهاي براي مداخلاتش در منطقه و ساير كشورها و به طور خاص دخالت در سوریه و ریختن خون ملت این کشور؛(جايي كه بايستي رژيم، خطاش را در آنجا ببندد) هزينه ميكند. يك بحث هم پولي است كه به حسابهاي شخصي خامنهاي و خانواده درجه1 وي، ريخته ميشود. بنا به اخبار مختلف، خامنهاي و پسرانش، حسابهاي مختلفي در كشورهاي خارجي دارد. همچنين، يكسري معاملات خارجي و صنايع هم در دست پسران وي است.
اين حقوق از كجا تأمين ميشود؟ پشتوانه اين همه هزينه از كجاست؟
يكي از منابع سنتي تأمين مالي بيت خامنهاي، آستان قدس رضوي است. از زير ساختهايی مثل راههاي شوسه، اتوبانها، فرودگاهها، بنادر، منطقه ويژه اقتصادي و … تا كارخانهها و شركتها كه در تهيه انواع و اقسام محصولات غذايي دست دارند، كارخانههاي انواع محصولات صنعتي، تا مزارع كشت انواع محصولات، تا محلهاي نگهداري شترمرغ و انواع و اقسام حيوانات براي مصارف مختلف، تا بيمارستانها، مراكز طبي، مدارس، موسسات انتفاعي و … اين موارد در چند استان و منطقه ويژه اقتصادي، وجود دارد که خامنه ای درآمد این مراکز اقتصادی را به جیب می زند.
منبع ديگر، بنياد مستضعفان است. اين بنياد از زمان روي كار آمدن خميني، تمامي اموال نظام قبلی را مصادره كرد و هر مقدار هم توانست از زمين، املاك، خانه و … مردم را هم مصادره كرده و بلعيد و خودش را وارد معاملات اقتصادي پْرسود كرده است.
تمامي بنادر و گمركات، يعني واردات و صادرات كشور هم، دست سپاه است.
با همين سه منبع ميتوان، میزان و منبع درآمد خامنهاي را تا حدی فهمید.
جنگ و دعوای افراد باندهای مختلف در اين مقطع، فقط براي سلطه يك باند بر باند ديگر، براي دست بالا داشتن در انتخابات رياست جمهوري سال96 است. وگرنه اگر قرار باشد دزد را بگيرند، بايستي هر آنكه هست را بگيرند، یعنی بایستی از خامنه ای شروع کرد تا روشن گردد که منشاء همه دزدی ها و چپاولها در این نظام فاسد در کجاست؟

 مهدی فراحی شاندیز
عضو کمپین معیشت - عضو صندوق رای ازاد- عضو سندیکای مدرسان ازاد
وزندانی سیاسی در زندان رجایی شهر 

24تیر1395