کمپین معیشت می پرسد: چرا زندگی اکثریت مردم ایران به زیرخط فقر رفته است ؟

چرا کمپین معیشت می خواهد تمام ثروت های غارت شده را از غارتگران حکومتی پس بگیرد. این ها مدیران دست سوم وچهارم هستند  ببینید خامنه ای وبیتش واطرافیان وشخصیت های دست اول حکومت اسلامی چه غارتی می کنند.تا چه زمانی می خواهیم فقط ناظر این غارتگری ها باشیم؟
لیست دوم حقوقهای نجومی بیرون اومد با انکه خیلی سعی شده این لیست بیرون درز نکنه
ریس بیمارستان بقیته الله 380 میلیون
ریس بیمارستان امام خمینی425میلیون
ریس مترو تهران حومه 225 میلیون
ریس بیمارستان الزهرا 326میلیون
ریس بیمارستان شفا 189میلیون
ریس بیمارستان جم329میلیون

ریس بیمارستان میلاد 382میلیون

ریس بیمارستان الجواد 376میلیون

ریس شرکت پارس خودرو332میلیون

ریس شرکت سایپا دیزل462میلیون

ریس شرکت سایپا گستر 395میلیون

ریس شرکت مگا موتر 462میلیون ریس شرکت کویر تایر385میلیون

ریس شرکت یزد تایر294میلیون

ریس شرکت ایران تایر 195میلیون

ریس شرکت کرمان خودرو396میلیون

ریس دیوان محاسبات 436میلیون

ریس آمار ایران 263میلیون

خسته نباشند

چیزی نیست اینا هم حقشون را از انقلاب بر میدارند