عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

محسن مرزبان در زندان رجايي شهر كشته شد!

محسن مرزبان از زندانيان بند سه زندان رجايى شهر جونش رو بخاطر عدم رسيدگى پزشكى و بازگردانده شدن به بند باوجود مشكلات تنفسى وقلبى از دست داده و اين اتفاق در ورودى بهدارى افتاده
اين عين خبري است كه از زندان رجايي شهر امده ، متاسفيم كه اخبار تلخ را منتشر مي كنيم. 
خبرگر
19تیرماه 1395