عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

آموزش خرافات به بچه ها بجای علم و دانش


جهان سومی شدن شاخ و دم نداره. حالا این بچه است ولی وای بحال آنهایی که نشستن گوش می کنند، تشویق می کنند، عکس و ویدیو میگیرند.