آموزش خرافات به بچه ها بجای علم و دانش


جهان سومی شدن شاخ و دم نداره. حالا این بچه است ولی وای بحال آنهایی که نشستن گوش می کنند، تشویق می کنند، عکس و ویدیو میگیرند.