مدير ماهي ٣٧ مليون توماني دستگير شد ، اما خامنه اي سرجايش نشسته

"بازداشت مدیرعامل پیشین بانک ملت توسط سازمان اطلاعات سپاه "
با بازداشت علی رستگار سرخه ای مدیرعامل پیشین بانک ملت توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، ماجرای فیش های حقوقی به مرحله بازداشت و برخوردهای قضائی و امنیتی رسیده است.
خبرگزاری فارس خبر داده که علی رستگار مدیرعامل پیشین بانک ملت با دستور مراجع قضایی و توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده است." این خبرگزاری نوشته که "پس از مدت ها کار شناسایی و اطلاعاتی یک شبکه فساد بانکی در کشور کشف شده که رستگار مدیرعامل معزول بانک ملت یکی از اعضای این باند است.
علی رستگار یکی از مدیرانی بود که در جریان افشای حقوقهای نجومی مدیران دولتی و بانکی از سمت خود استعفا کرده بود. این خبرگزاری نوشته که "معاون سابق بین الملل" بانک ملت نیز توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده است.
یک هفته پیش حسین طائب، فرمانده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران از ورود این بازی امنیتی سپاه پاسداران به ماجرای فیش های حقوقی و پرونده های اقتصادی خبر داده بود و گفته بود که این سازمان "در حال حاضر پروندههای جدی در دستور کار دارد." این مقام ارشد امنیتی سپاه پاسداران تاکید کرده بود که "سازمان اطلاعات سپاه در حال رصدکردن پشتپرده اینگونه تخلفات است و اگر این روند را متخلفان ادامه بدهند مطمئن باشند با برخورد قاطع و قانونی روبهرو خواهند شد."
بازداشت علی رستگار با حکم دادستانی تهران انجام شده است و روز سه شنبه خبرگزاری ایسنا گزارش داد که عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران طی سخنانی جلسه مشترک دادستان و رئیسکل دادگستری استان تهران با قضات دادسرا و مجتمع کارکنان دولت خبر بازداشت علی رستگار سرخه ای رئیس پیشین بانک ملت را تائید کرده و گفته است: "دوشنبه شب مدیرعامل سابق بانک ملت در یک پرونده اقتصادی بازداشت شده است."

پیشتر رسانه های نزدیک به اصولگرایان و همچنین ناصر سراج زئیس سازمان بازرسی کل کشور که تهادی است وابسته به قوه قضائیه بارها حسین فریدون برادر حسن روحانی و دستیار رئیس جمهور را متهم کرده بودند که در رسیدن علی رستگار سرخه ای به مدیرعاملی بانک ملت نقش داشته است.
سایت الف، به مدیریت احمد توکلی، مدیرعامل سابق و بازداشت بانک ملت را متهم کرده است که "تنها از دو شرکت در خارج کشور طی سال گذشته مبلغ ۱۲۵هزار دلار و ۲۰۰ هزار پوند پاداش گرفته است." این سایت نوشته که "علی رستگار سرخه از محل دو شرکت در خارج از کشور طی ۱۱ ماه در سال ۹۴ حداقل مبلغ ۱۲۵ هزار دلار و ۲۰۰ هزار پوند دریافت کرده که بالغ بر ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان میشود، این در حالی است که ماهانه ۳۷ میلیون تومان هم حقوق از بانک ملت میگرفته است و مبلغ ۱۲۵ هزار دلاری که رستگار تنها از یک شرکت دریافت کرده، بابت حضور در ۱۶ جلسه بوده است."
روزنامه جوان که در شمار رسانه های نزدیک به سپاه پاسداران قرار دارد در شماره سه شنبه خود از ماجرای "فیش های حقوقی" به عنوان یکی از دو عامل تعیین کننده در انتخابات آتی ریاست جمهوری در کنار "برجام" یاد کرده و نوشته بود که در صورت تداوم فضای فعلی حسن روحانی "رئیس جمهوری یک دوره ای" خواهد بود.