پرونده خبرنگار مردمي شوشتر به شعبه يك كيفريک استان خوزستان إرجاع شد

پرونده خبرنگار پیک شوشتر به دادگاه کیفری یک
استان خوزستان ارجاع داده شدصبح امروز جلسه رسیدگی به پرونده مصطفی فتحی زاده خبرنگار سایت خبری پیک شوشتر که به خاطر انتقاد از وضعیت نامناسب کتابخانه های عمومی شوشتر به دادگاه احضار شده بود در شعبه 101 کیفری دادگاه شوشتر برگزار شد .
به گزارش سایت خبری پیک شوشتر ، قاضی رسیدگی کننده به این پرونده پس از اثبات کارت خبرنگاری و تاییدیه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر اینکه نامبرده از خبرنگاران فعال شهرستان شوشتر می باشد و با تشخیص قاضی پرونده ، اعلام شد این دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده مصطفی فتحی زاده خبرنگار سایت خبری پیک شوشتر را ندارد و پرونده به دادگاه کیفری یک استان خوزستان ارجاع داده شد ./
  Www.peikshushtar.ir