گزارش لوموند در مورد تاراج ثروت های مردم ایران توسط سپاه پاسداران رژیم

روزنامه فرانسوی لوموند در گزارشی با عنوان گنجینه پاسداران ، به تاراج ثروت مردم ایران توسط سپاه پاسداران رژیم خامنه ای پرداخته و می نویسد: به مدت ده سال كه تحريم ها عليه ايران ادامه داشته, پاسداران بخشهاي كاملي از اقتصاد كشور, بخصوص نفت, را به تيول خود در آورده اند.


 در این گزارش آمده است:‌ «يك “مافيا” بر نفت ايران چنگ انداخته است ، .ژنرالهاي پاسدار كه ضمنا به مديران صنايع و بازرگاني مبدل شده اند, بازيگران اصلي «اقتصاد مقاومتي» مورد نظر علي خامنه اي, در دوران بحران اتمي بوده اند. ارزش مجموع داراييهاي آنها بر كسي, حتي دولت رسمي ايران, معلوم نيست. اقتصاددانان مستقل اما آن را به چند صد ميليارد يورو بر آورد ميكنند». این گزارش می افزاید: «قرارگاه خاتم الانبياء» امروز با شعبات و مقاطعه كاران و پيمانكاران خود, حدود 30٪ بخش نفت را بعنوان كارفرماي اصلي در كنترل دارد. پاسداران اما از پيش مالكيت پالايشگاهها و صنعت پتروشيمي را به انحصار خود در آورده‌اند.