اكسيون اعتراضى و حمايت از زندانيان سياسى در اتلانتا

دوستان و عزيزان!
در پيوست زير تصاوير اكسيون اعتراضى و حمايت از زندانيان سياسى در اتلانتا را خدمت حضورتان تقديم مى كنيم. در صورت امكان خواهش منديم در برنامه هاى رسانه اى و شبكه هاى مجازى خود منعكس بفرمائيد.
با سپاس فراوان
انجمن ازادى خواهان اتلانتا شاپور بهرامى

عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...