اكسيون اعتراضى و حمايت از زندانيان سياسى در اتلانتا

دوستان و عزيزان!
در پيوست زير تصاوير اكسيون اعتراضى و حمايت از زندانيان سياسى در اتلانتا را خدمت حضورتان تقديم مى كنيم. در صورت امكان خواهش منديم در برنامه هاى رسانه اى و شبكه هاى مجازى خود منعكس بفرمائيد.
با سپاس فراوان
انجمن ازادى خواهان اتلانتا شاپور بهرامى