خبرگر از سوی فعالان داخل کشور : سعید جعفری به هیچ وجه فعال مدنی وسیاسی نیست وفردی منفعت طلب و دروغگو است.


به گزارش فعالان سیاسی ومدنی از داخل کشور اقای سعید جعفری به هیچ وجه فعال مدنی وسیاسی نیست وفردی منفعت طلب و دروغگو است. 
اوبه هیچ وجه فعال سیاسی ومدنی نیست او فقط در فیس بوک فعال بوده است. در باره مساله جراحی سرش که بر اثر تصادف پدید امده است. از پزشک معالجش در بیمارستان سینا تحقیق شد، که اعلام کردند بر اثر تصادف آسیب دیده است. ربطی به زندان ندارد. دوستان فعال مدنی واعضای کمپین معیشت به هیچ وجه او را تایید نمی کنند. او تا به حال از داخل ایران وخارج ایران مبالغ زیادی پول از مردم گرفته است. وبه مادرانه ها توهین کرده است .چرا که به او بیشتر پول نداده اند. خدیجه میر غفاری مشهور به لیلا با اواز نزدیک همکاری می کند ،وگویا او را به اطلاعات جذب کرده است.روش تخریب مبارزان واقعی را به او اموخته است. در بیمارستان که بوده تلفن می زده به فعالان واز انها می خواسته که به دیدار او بروند وبا او عکس بگیرند .
به خصوص زمانی که جعفر عظیم زاده در بیمارستان سینا بستری بود وگروه های زیادی برای دیدن او به بیمارستان سینا می رفتند. او را هم به بیمارستان سینا اوردند. ودر این زمان او از مادران وملاقات کنندگان جعفر درخواست می کرد که به ملاقات او هم بروند. انگاه از همه می خواست که با او عکس یادگاری بگیرند . یکی از ساهدین ماجرا اقای زرتشت احمدی راغب در فیس بوکش به این مساله اشاره کرده است. خودش هم در بیمارستان با چند نفر دیگر با سعید جعفری عکس گرفته اند. 

وان عکس ها را به عنوان فعال بودن خودش جا زده است ، زرتشت احمدی راغب در فیس بوکش در باره او نوشته است .(هفته گذشته ) در هیچ کدام از تجمعات که فعالان مدنی داشته اند اوحضور نداشته است. فعالان مطلع داخل کشور او را فردی می دانند که در جهت پرونده سازی وپناهندگی گرفتن حرکت می کند . وهمچنین از روزی که به ترکیه امده است به بسیاری از افراد رو انداخته است تا ازانها پول بگیرد. همچنین به گفته کسانی که در داخل کشور او را از نزدیک می شناسند وخودشان بسیار فعال وشناخته شده هستند. اعلام شده که مدرکی را که به عنوان 18 ماه حکم زندان نشان می دهد ، احتمالا جعلی است ، چرا که به هیچکدام از ما حکم زندان ویادادگاه نداده اند. با توجه به اعتمادی که به عیاران معیشت وفعالان داخل کشور دارم ،که مدت هاست فعالیت مدنی شجاعانه دارند واز من خواستند این حقایق را در باره سعید جعفری منتشر کنم .این گزارش را برای ثبت در تاریخ منتشر می کنیم. مسوولیت مطالب به عهده یاران داخل کشور می باشد. نماینده آنها اماده ا ست که در صورت اعتراض سعید جعفری با او در فضای مجازی مثل اسکایب رو در رو حرف بزنند واو را افشا کنند. 
خبرگر