یاد اوری عیاران وظیفه دارند خودسازی وایران سازی کنند. 6 مهر پشتیبانی از معلمان

عیار گرامی ،به کانال تلگرامی عیاران معیشت وارد شوید وانجا مواضع وبحث ها را دنبال کنید https://telegram.me/ayaranemaeeshat ودر همین جا هم مثل امروز پیشنهادات ونظرات ومطالب خود را برای همفکری وانتشار در صورت لزوم ، بفرستید آیا روند مطالعاتی را آغاز فرموده اید. آیا هر روز سایت خبر گر وفیس بوک مرا می بینید ومطالب انرا نشر می دهید ؟ این سایت هم در نیویورک یکی دیگر از پایگاه های ماست . لطفا مطالعه کنید وبه دیگر عیاران هم معرفی کنید .
http://www.persianparadenyc.com/
یاد آوری :

ششم مهر روز حمایت از معلمان بازنشسته در تهران وشهرستانها را فراموش نکنیم. تهران از ساعت ده صبح این پیش کسوتان به جلوی مجلس می ایند ودر شهرستانها به جلوی ادارات بازنشستگی فرهنگیان می روند. ششم مهر یکی از روزهای همبستگی ماست. عیاران معیشت همراه این زحمتکشان خواهند بود. مساله معیشت امروز مساله ملی ومردمی ما عیاران معیشت است. برای اطلاع هرچه بیشتر هم میهنان در این پشتیبانی وحضور لطفا بیشتر اطلاع رسانی کنید. عیاران معیشت ‎
سایت خبر گر