عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

راحله راحمی پور مورد حمله عناصر حکومتی واقع شدند.

خانم راحله راحمی پور دادخواه شجاع جان باختگان راه ازادی وخواهر قهرمان مردمی حسین راحمی پور که در زندان های حکومت اسلامی در راه ازادی وعدالت جان باخت صبح روزی که به بیدادگاه حکومتیان می رود مورد حمله به قصد کشت توسط موتور سواری مشکوک می شود . که با فریاد راننده تاکسی که نعره می زند خانم مراقب باش ! که بالاخره راحله خودش را به داخل تاکسی می اندازد و نجات می دهد.حکومتیان از راحله راحمی پور می ترسند. چرا که بیداد را دادمی خواهد.