اتفاقات عجیب وغریب در تهران، بعد از انفجارات پتروشیمی ها در جنوب


دیشب در نیروگاه برق آلستوم در شمال غرب تهران انفجار بزرگی صورت گرفت ‎.😎
عجیب است ؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!‎
ساعت 23 دیشب مرکز توزیع برق ستارخان (طرشت) به علت فشار برق بالا منفجر شده و شعاع نور برق کل منطقه را فرا گرفت
انفجار در مرکز توزیع برقساعت 23 دیشب مرکز توزیع برق ستارخان (طرشت) به علت فشار برق بالا منفجر شده و شعاع نور برق کل منطقه را فرا گرفت ،با انفجار این مرکز، صدای مهیبی ایجاد شد که مردم وحشت زده به خیابان ها ریخته اند.
به گفته شاهدان عینی خسارات زیادی به این مرکز وارد شده و هم اکنون برق منطقه نیز قطع شده است.