تجمع مردم بهبهان برای خروج سپرده های خود از بانک

بهبهان :تجمع مردم بهبهان برای خروج سپرده های خود از بانک 
بر اساس گزارش دریافتی امروز سه شنبه ۱۶ شهریورماه ۹۵ جمعی از مردم بهبهان برای گرفتن سپرده های خود به بانک ها رفتند در این رابطه خیابان منتهی به بانک آرمان فردوسی سابق به دلیل ازدحام جمعیت مشتریان در خصوص خروج سپرده های خود مسدود شده است.


  •