خبرهاي عياران از شوشتر

سایت خبری پیک شوشتر:


کارگران شهرداری شوشتر مقابل فرمانداری و دفتر سهراب گیلانی تجمع کردند                                                                                 جمعی از کارگران قرارداد مستقیم شهرداری شوشتر صبح امروز (دوشنبه ۵مهرماه) در اعتراض به تغییر تصمیم مدیران شهری برای بازگرداندن پیمانکاران نیروی انسانی مقابل ساختمان فرمانداری و دفتر نماینده شوشتر در مجلس تجمع کردند .

به گزارش سایت خبری پیک شوشتر ، کارگران معترض گفتهاند: حدود ۱۸۰ نفر هستیم که از دو سال پیش بصورت مستقیم با شهرداری شوشتر همکاری داریم اما اخیرا شهرداری قصد دارد تا مسئولیت همه کارگرانی را که در بخشهای مختلف فضای سبز ،  خدماتی ، موتوری و آتش نشانی کار میکنند را به پیمانکاران مختلف واگذار کند.

این کارگران که در حال حاضر مخالف تغییر رابطه استخدامی خود هستند ؛ یادآور میشوند: پیش از این تجربه کار کردن برای پیمانکاران مختلف و بدحسابیهای آنها را داشتهایم و برای همین از تکرار به خطر افتادن امنیت شغلی خود به شدت نگرانیم.

آنها بایادآوری اینکه هنوز به دلیل بدحسابی های پیمانکاران پیشین بابت معوقات مزدی پرداخت نشده طلبکارند، افزودند: در طول دو سالی که با شهرداری شوشتر به صورت مستقیم کار می کنیم احساس آرامش و تامین امنیت شغلی داریم اما اتفاقی که قرار است در روز های آینده با ورود دوباره پیمانکاران برای ما بیفتد باعث نگرانی شده است.

آنها گفتند: برخلاف ادعای برخی مسئولان شهرداری که مدعی اند ورود پیمانکار باعث بهتر شدن شرایط کار کارگران میشود، این باور را نداریم و به همین دلیل به نشانه اعتراض ، تجمع صنفی امروز را برپا کردیم ./
Www.peikshushtar.ir

نظرات