قیمت دلار از 3800 تومان بالاتر رفت ، آیا حکومت توان ماندن خواهد داشت؟

حکومت بسیار سعی کرده است چهره مقتدری از خود نشان دهد. اما واقعیت های موجود چیز دیگری را نشان میدهد. سرعت افزایش قیمت دلار به بالای3800 تومان وفرار پول ومغز ها از داخل کشور چشم انداز دیگری نشان می دهد.ارزش پول ملی کمتر شده و حقوق های دریافتی بی ارزش تر شده است. رشد بیشتر نارضایتی ها ونابسامانی ها به جایی رسیده است که حکومت عملا توان سرکوب را از دست داده است. حجم اعتصابات واعتراضات مختلف روز به روز بیشتر می شود. بدنه نظامی وسرکوبگر حکومت هر روز شکننده تر می شود. ریزش از درون حکومت سرعت یافته است. نماینده مجلس به ایفای وظیفه اش می پردازد ومورد حمله واقع می شود.
گروهی از مردم وگروهی از نماینده ها به حمایتش می روند ، حکومت نمی تواند او را دستگیر کند. درون خانه اش می نشیند وچایی جلوی خودش می گذارد وبا لبخند عکسش در فضای اینترنت منتشر می شود. محمود صادقی در عرض یک هفته با انتشار مطلب در تویتر مشهور می شود وسپر حمایتی پیدا می کند. یاد سخنرانی های اقای پزشکپور وهمراهانش در مجلس اخر دوران شاه افتادم. پس از نوریزاد و خزئلی وهزاران فرزند از خانواده حکومتی ها حالا از بدنه مجلس وحکومت به اعتراض ها می پیوندند . در همین هفته ، مدیر عامل شرکت راه اهن ویکی از معاونان وزارت نفت استعفا می دهند. سرعت رشد ایستادگی ها در بین معلمان وکارگران وکارمندان بالا می روند. علیرغم تهدیددادستان حکومت همه با رسانه های خارج از جغرافیای ایران مصاحبه می کنند وحرف حکومت را به هیچ هم نمی خرند. همسر اسماعیل زرتشت راغب به راحتی حقایق ستم بر ضد همسرش را در انفرادی ها به رادیو پیام می گوید. مادران دا دخواه مبارزه قانونی خود را ادامه می دهند. زنان ازادیخواه جلسه بزرگ مخالفت با خشونت را برگزار می کنند. زندانیان اعتصاب غذا می کنند وگروهی دیگر پرچم سرنگونی حکومت را بیرون می فرستند. در همین چند روز ، معلمان مجمع عمومی برگزار می کنند در تهران ومشهد. کارگران هر روز در همه جا در حال اعتصاب واعتراض هستند. وبوسیله اینترنت اطلاع رسانی وسازماندهی می کنند. حکومت عاجز شده است ونمی تواند این امکانات را قفل کند. در فضا هم نمی تواند برای ماهواره ها لیزر بفرستد. کانال های تلویزیونی در حال اموزش مبارزه جمعی به مردم هستند وحکومت نمی تواند جلویش را بگیرد. بیش از 5000 نفر از خانواده های دزدان حکومتی ها به اروپا امریکا واسترالیا ونیوزیلند ودومینیکن فرار کرده اند. تا چند ملیون دلار خرج می کنند تا پاسپورت ، ویزا یا حق اقامت در کشور های نامبرده بگیرند. تمام پول ها به بانکهای خارج از کشور منتقل می شود. همه از همدیگر می دزدند وفرار می کنند. ایا وقت سرنگونی اش فرا نرسیده است. خودشان در بالا نمی توانند اداره کنند و در پایین هم که مردم اینها را نمی خواهند واعتراضات مختلف را می بینیم. و فرار حکومتیان از قدرت و غارتگری را .انگار همه شان می دانند که به اخر خط رسیده اند . در گیری درون حکومتی دارد خوردشان می کند. ما مردم هم برای اعتصابات سراسری وضربه اخر باید اماده شویم . 

منصور اسانلو 28 نوامبر 2016