قیمت فروش دلار به 3930 تومان رسید ، حکومت قدرت کنترل هیچ چیز ی را ندارد. این حکومت اماده افتادن است.

با بالا رفتن قیمت دلار به 3930 تومان ، حکومت نشان می دهد که دیگر توانایی اداره وکنترل خودش را ندارد. محمود صادقی صادق لاریجانی را افشا می کند و نمی توانند او را به زندان ببرند. یاران طاهری هر روز تظاهرات می کنند. . دو وزیر بر سر تصادف  قطار در سایت های مختلف یکدیگر را افشا می کنند. مجمع لکوموتیورانان فساد ودروغ مدیران را افشا می کنند. اعتراض مسافران قطار ها همه جا اعلام می شود.  اینترنت لحظه به لحظه اخبار ووگزارش ها را با عکس وفیلم منتشر می کند. مردم تبریز وارومیه برای جان با خته گان تصادف شمع می افروزند ومورد حمله عوامل حکومت واقع می شوند. حکومت پاسخگوی گرانی نیست  وقیمت گوشت گوسفند از 37000 تومان گذشت. مردم گرسنه هستند و دیگر تحمل ندارند ،  بسیار ی از پرداخت پول اب وبرق وگاز درمانده اند. حکومت گران نمی توانند دیگر حکومت کنند. سیر حوادث به سوی تغیرات بزرگ می رود . ده ها خبر تجمع واعتراض کارگری ومزد بگیران دیگر منتشر می شود ، همه اینها در 24 ساعت گذشته روی داده است. 
ایا با این شرایط این حکومت اماده افتادن نیست؟ 
منصور اسانلو
 29 نوامبر 2016