صدور حکم زندان،شلاق وجزای نقدی برای5کارگرمعدن چادرملو!

صدور حکم زندان،شلاق وجزای نقدی برای5کارگرمعدن چادرملو!
دادگستری اردکان درهمدستی با کارفرما جهت چشم زهره گرفتن ازکارگران اعتصابی ومعترض وایجادجورعب و
به گزارش12فروردین1394 ایلنا،حکم اولیه 30 کارگر معدن چادرملو بدنبال احضارشان ازطرف شعبه ۱۰۱ دادگستری اردکان با شکایت کارفرما با اتهام «اخلال در نظم و جلوگیری از احقاق حق دیگران» وبرگزاری دادگاهشان بتاریخ بیستم اسفندماه سال گذشته صادرشد. بر اساس این حکم5 نفر از این کارگران به یک سال حبس تعزیری و شلاق محکوم شده اند. با توجه به اینکه این که کارگران فاقد سابقه ی محکومیت کیفری بودند و با توجه به سن و سال و کارگر بودنشان، حکم شلاق به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بدل و حکم یک سال حبس تعزیری به 5 سال حبس تعلیقی تغییر پیدا کرده است. 25 کارگر دیگر از اتهامات وارده تبرئه شده اند.
وحشت،برای5کارگر معدن چادرملو به عنوان رهبران اعتراضات سال گذشته،حکم زندان،شلاق وجزای نقدی صادرکرد.