عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

صدور حکم زندان،شلاق وجزای نقدی برای5کارگرمعدن چادرملو!

صدور حکم زندان،شلاق وجزای نقدی برای5کارگرمعدن چادرملو!
دادگستری اردکان درهمدستی با کارفرما جهت چشم زهره گرفتن ازکارگران اعتصابی ومعترض وایجادجورعب و
به گزارش12فروردین1394 ایلنا،حکم اولیه 30 کارگر معدن چادرملو بدنبال احضارشان ازطرف شعبه ۱۰۱ دادگستری اردکان با شکایت کارفرما با اتهام «اخلال در نظم و جلوگیری از احقاق حق دیگران» وبرگزاری دادگاهشان بتاریخ بیستم اسفندماه سال گذشته صادرشد. بر اساس این حکم5 نفر از این کارگران به یک سال حبس تعزیری و شلاق محکوم شده اند. با توجه به اینکه این که کارگران فاقد سابقه ی محکومیت کیفری بودند و با توجه به سن و سال و کارگر بودنشان، حکم شلاق به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بدل و حکم یک سال حبس تعزیری به 5 سال حبس تعلیقی تغییر پیدا کرده است. 25 کارگر دیگر از اتهامات وارده تبرئه شده اند.
وحشت،برای5کارگر معدن چادرملو به عنوان رهبران اعتراضات سال گذشته،حکم زندان،شلاق وجزای نقدی صادرکرد.