نرخ بیکاری در شش استان 6 در صد افزایش یافته است

بنا بر امار حکومتی در سطح کشور،طی سال گذشته تا امروز،بیکاری 6 درصد افزایش یافته است: روایت آماری از نرخ بیکاری دو رقمی در بسیاری از استان های کشور . با انکه حکومت دستور امنیتی صادر کرده است که امار بسیاری از واقعیت ها مثل نرخ تورم واقعی ومیزان بیکاری وفساد وفحشا واختلاس ورشوه و غارتگری ها توسط حکومتیان راکد بماند وبیان نشود ، خصوصا شخص خامنه ای دستور داده است که با هم بخورند واین موارد را کش ندهند. اما علی رغم همه تدابیر ضد مردمی وسانسور حاکم گاهی این ارقام توسط افرادی دلسوز منتشر می شود که حکومتیان را پریشان می کند . سانسور این اخبارو ریا کاری ها از روز اغاز این حکومت  بر علیه مزد بگیران وکارگران وخانواده های انها اجرا شده است .  طبق اخرین نظر سنجی  وآمار گیری ها ی حکومتی ، نرخ بیکاری در این استان ها همکنون دو رقمی شده است. 
مردم ۶ استان بیکارتر شدند!

 نرخ بیکاری ۶ استان آذربایجان‌شرقی، بوشهر، تهران، خراسان‌جنوبی، کردستان و کرمان که در تابستان سال گذشته تک‌رقمی بوده است . البته استان سیستان وبلوچستان سال هاست که با نرخ بیکاری بالای 50 در صد بالا ترین امار بیکاری را در کشور ودر منطقه داراست. طی ده  سال گذشته بیش از 1400 روستای جنوب خراسان و شمال سیستان از سکنه خالی شده اند. بی ابی وبیکاری اصلی ترین دلایل این تخلیه بوده است.