عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

بادکنک های آزادی بر فراز تهران رها شدند .

گام بزرگ وجدید ازادی خواهان برای ازادی زندانیان سیاسی ومدنی ایران ، بادکنک های ازادی بر فراز زندان اوین پرواز کردند. همین امروز