بادکنک های آزادی بر فراز تهران رها شدند .

گام بزرگ وجدید ازادی خواهان برای ازادی زندانیان سیاسی ومدنی ایران ، بادکنک های ازادی بر فراز زندان اوین پرواز کردند. همین امروز