هفتمین کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در حکومت ولایت فقیه

اطلاعيه هفتم کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند سی وچهارمین اجلاس شورای حقوق بشر
هم میهنان عزيز،
از روز دوشنبه ٢٧ فوریه ۲۰۱٧ (٩ اسفند ۱۳۹٥) سی و چهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۲٤ مارس ۲۰۱٧ (٤ فروردین۱۳۹٦) ادامه خواهد يافت.
از کليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر در ايران معترض هستند تقاضا می شود که کوشش های خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر در کشورمان و افشای آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ کنند.

ما با برگزاری احتمالی اجلاس های جانبی (موازی) در شورای حقوق بشر و احتمالا تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو، تلاش می کنیم که همزمان با سی وچهارمین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در جهت حفظ و ارتقاء حقوق بشر در ایران، تدارک ببینیم.


در این دوره نیز تسهیلات بسیار محدودی برای سفر به ژنو و اقامت در این شهر برای تعداد بسیار محدودی از شرکت کنندگان در این کارزار در نظر گرفته شده است. شرکت های هواپیمایی گوناگون از بسیاری از شهرهای اروپا در صورتی که بلیط هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کنند.

جهت همآهنگی های ضرور از علاقه مندان به مشارکت در سازماندهی اين کارزار دعوت می شود که در اجلاس پالتاکی که در روز پنج شنبه ۲۴ نوامبر ۲۰۱۶ (۴ آذر ماه ۱۳۹۵) در ساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی در تالاری در آسیا-پاسیفیک، گروه ايران با نام

HRC IRAN Geneva

و با کد ورودی

342724

برگزار خواهد شد، شرکت کنند.

۲۳ نوامبر ۲۰۱۶ (۳ آذر ماه ۱۳۹۵)

تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند سی و چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر

«همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»

Leopoldauerstr. 107/1/4 A-1210 Vienna