مجمع لکوموتیو رانان : تمام ادعا های وزیرو مدیران در رابطه با تصادف قطار ها دروغ است.

iranian railway family.I.R.F:⚫️ملت بزرگوار ایران سلام.
⚫️در پی حادثه دلخراش برخورد دو رام قطار مسافری در ایستگاه هفت خوان سمنان و شهید شدن تعدادی از زوار امام رضا(ع) ضمن عرض تسلیت به همه هموطنانمان لازم است که چند نکته را به محضر شما بزرگواران یادآوری کنیم.
⚫️در هر اتفاق و سانحه ای که پیش می آید چندین علت دست به دست هم میدهند از قبیل خرابی سیستم و خطای نیروی انسانی. ما لکوموتیورانان از زمان افتتاح و بکارگیری سیستم atcدر مسیر تهران به مشهد بارها و بارها نواقص این سیستم را به اطلاع مسئولین امر رساندیم و متذکر شدیم که تداخل سیستم جدید با سیستم متعارف راه آهن با توجه به نواقص سیستم atc منجر به اتفاقات ناگوار و غیر قابل جبران خواهد شد ولی هیچ کس به این صحبتها و اخطارها توجهی ننموده و صرفا کار خود را توجیهه می نمودند.
⚫️روال کار در زمان خرابی سیستم چنین است که با دستور مسئولین راه آهن سیستم را از کار انداخته و به صورت متداول قطارها سیر می نمایند.
و مجوز خارج نمودن سیستم از مدار اتوماتیک را مسئول کنترل حرکت قطارها به نمایندگی از مدیران و یا معاونین ایشان صادر می نمایند. مجوز صادره طبق قوانین و مقررات راه آهن یا از طریق تلفن و یا بیسیم و یا مکتوب به لکوموتیوران ابلاغ میگردد و لکوموتیوران مجاز به حرکت میباشد.
⚫️طبق مقررات و قوانین تخطی از دستور مافوق جرم حساب شده و اگر هر شخصی دستور مافوق خود را اجرا ننماید مجرم بوده و از کار بیکار میشود. مجوز صادره از مسئولین جهت حرکت توسط شخص رییس قطار به اطلاع لکوموتیوران رسانیده میشود .
⚫️متاسفانه در طی این چند روز که از حادثه گذشته از سوی مسئولین راه آهن تمامی زحمات قشر لکوموتیوران و فداکاریها و از جان گذشتنهای این قشر زحمت کش نادیده گرفته شده و ناجوانمردانه به این قشر حمله کرده اند. 
⚫️در خبرها از متواری شدن لکوموتیوران نام بردند ولی ایشان که در سانحه مجروح گشته و در بیمارستان بستری بودند در تاریخ 7.9.95 خودشان به گروه سوانح راه آهن مراجعه نموده و ایشان تحویل مقامات قضایی گردیدند.
⚫️توجیه سیستم خراب و سرتاپا ناقص atcو تمام هزینه های غیر کارشناسانه کار را به جایی رسانیده که انسانیت خود را زیر پا گذاشته و دیگران را مقصر سانحه اعلام می نمایند و این یک نوع فرار به جلو از سوی مسئولین است.
⚫️انتظاری که از رسانه ها و صدا و سیما میرود اینست که جهت روشن شدن اذهان عمومی و پیگیری علل اصلی سانحه و پیدانمودن مقصران اصلی برنامه ای را تدارک ببینند و از قشر زحمت کش لکوموتیوران به عنوان کارشناس استفاده و مسئولین نیز حضور داشته باشند تا راست و دروغ قضیه برای همگان مشخص شده و تهمتهای ناروای نامسئولان راه آهن به کارمندان خدوم و زحمت کش بر ملا گردد.
⚫️بحثهای تخصصی خارج از این نوشته به نظر میرسد ولی اطمینان کامل میدهیم که هیچگونه قصوری از سوی شخص لکوموتیوران صورت نگرفته است.
مجمع لکوموتیورانان راه اهن ایران

عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...