مجمع لکوموتیو رانان : تمام ادعا های وزیرو مدیران در رابطه با تصادف قطار ها دروغ است.

iranian railway family.I.R.F:⚫️ملت بزرگوار ایران سلام.
⚫️در پی حادثه دلخراش برخورد دو رام قطار مسافری در ایستگاه هفت خوان سمنان و شهید شدن تعدادی از زوار امام رضا(ع) ضمن عرض تسلیت به همه هموطنانمان لازم است که چند نکته را به محضر شما بزرگواران یادآوری کنیم.
⚫️در هر اتفاق و سانحه ای که پیش می آید چندین علت دست به دست هم میدهند از قبیل خرابی سیستم و خطای نیروی انسانی. ما لکوموتیورانان از زمان افتتاح و بکارگیری سیستم atcدر مسیر تهران به مشهد بارها و بارها نواقص این سیستم را به اطلاع مسئولین امر رساندیم و متذکر شدیم که تداخل سیستم جدید با سیستم متعارف راه آهن با توجه به نواقص سیستم atc منجر به اتفاقات ناگوار و غیر قابل جبران خواهد شد ولی هیچ کس به این صحبتها و اخطارها توجهی ننموده و صرفا کار خود را توجیهه می نمودند.
⚫️روال کار در زمان خرابی سیستم چنین است که با دستور مسئولین راه آهن سیستم را از کار انداخته و به صورت متداول قطارها سیر می نمایند.
و مجوز خارج نمودن سیستم از مدار اتوماتیک را مسئول کنترل حرکت قطارها به نمایندگی از مدیران و یا معاونین ایشان صادر می نمایند. مجوز صادره طبق قوانین و مقررات راه آهن یا از طریق تلفن و یا بیسیم و یا مکتوب به لکوموتیوران ابلاغ میگردد و لکوموتیوران مجاز به حرکت میباشد.
⚫️طبق مقررات و قوانین تخطی از دستور مافوق جرم حساب شده و اگر هر شخصی دستور مافوق خود را اجرا ننماید مجرم بوده و از کار بیکار میشود. مجوز صادره از مسئولین جهت حرکت توسط شخص رییس قطار به اطلاع لکوموتیوران رسانیده میشود .
⚫️متاسفانه در طی این چند روز که از حادثه گذشته از سوی مسئولین راه آهن تمامی زحمات قشر لکوموتیوران و فداکاریها و از جان گذشتنهای این قشر زحمت کش نادیده گرفته شده و ناجوانمردانه به این قشر حمله کرده اند. 
⚫️در خبرها از متواری شدن لکوموتیوران نام بردند ولی ایشان که در سانحه مجروح گشته و در بیمارستان بستری بودند در تاریخ 7.9.95 خودشان به گروه سوانح راه آهن مراجعه نموده و ایشان تحویل مقامات قضایی گردیدند.
⚫️توجیه سیستم خراب و سرتاپا ناقص atcو تمام هزینه های غیر کارشناسانه کار را به جایی رسانیده که انسانیت خود را زیر پا گذاشته و دیگران را مقصر سانحه اعلام می نمایند و این یک نوع فرار به جلو از سوی مسئولین است.
⚫️انتظاری که از رسانه ها و صدا و سیما میرود اینست که جهت روشن شدن اذهان عمومی و پیگیری علل اصلی سانحه و پیدانمودن مقصران اصلی برنامه ای را تدارک ببینند و از قشر زحمت کش لکوموتیوران به عنوان کارشناس استفاده و مسئولین نیز حضور داشته باشند تا راست و دروغ قضیه برای همگان مشخص شده و تهمتهای ناروای نامسئولان راه آهن به کارمندان خدوم و زحمت کش بر ملا گردد.
⚫️بحثهای تخصصی خارج از این نوشته به نظر میرسد ولی اطمینان کامل میدهیم که هیچگونه قصوری از سوی شخص لکوموتیوران صورت نگرفته است.
مجمع لکوموتیورانان راه اهن ایران