دوشنبه یکم آذرماه ، قرار ما دروازه شمیران خیابان هدایت کوچه فروهر ها

مراسم  بزرگداشت ياد ازادي خواهان جاويدان ،پروانه و داريوش فروهر از زنده يادان قتل هاي زنجيره اي , از سوي دخترشان خانم پرستو فروهر دعوت شده است. با تمام توان  در همه گروه ها اطلاع رساني كنيم و حضور بهم رسانيم.  برگزاری این مراسم ، بزرگداشت ياد ازادي خواهان و انسانيت است. 
 زمان : دو شنبه  يكم اذر ماه روز شهيدان ازادي 
مكان : ايران تهران دروازه شميران يا ميدان فخر أباد  خيابان هدايت به سمت پيچ شميران كوچه فروهرها 
منصور اسانلو  
عضو صندوق دموكراتيك وأزاد 
سخنگوي جنبش ستم ديده گان داد خواه