دوشنبه یکم آذرماه ، قرار ما دروازه شمیران خیابان هدایت کوچه فروهر ها

مراسم  بزرگداشت ياد ازادي خواهان جاويدان ،پروانه و داريوش فروهر از زنده يادان قتل هاي زنجيره اي , از سوي دخترشان خانم پرستو فروهر دعوت شده است. با تمام توان  در همه گروه ها اطلاع رساني كنيم و حضور بهم رسانيم.  برگزاری این مراسم ، بزرگداشت ياد ازادي خواهان و انسانيت است. 
 زمان : دو شنبه  يكم اذر ماه روز شهيدان ازادي 
مكان : ايران تهران دروازه شميران يا ميدان فخر أباد  خيابان هدايت به سمت پيچ شميران كوچه فروهرها 
منصور اسانلو  
عضو صندوق دموكراتيك وأزاد 
سخنگوي جنبش ستم ديده گان داد خواه

عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...