اعتراض کوبنده کارگران در برابر تصمیمات ضد کارگری وتصاویر جدید

به نام دادگر
کارگران ایران اعتراض کوبنده خود را از طرح ضد کارگری "اصلاح قانون کار" در مقابل خانه ملت فریاد زدند.
در روز 25 آبان ماه به دنبال فراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، کارگران شرکت واحد از همه نقاط شهر تهران بزرگ و ... همانند قطره های باران که به دریا می پیوندند ذره ذره به جمع کارگران معترض به این طرح ضد کارگری پیوستند. این لایحه که از ذهن بیمار سران صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و سیستم مالی سرمایه داری جهانی تراوش کرده است، باعث شد لحظه به لحظه بر حضور جمعیت دوستداران سندیکای همیشه سرفراز شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه افزوده شود
که نهایتا در ساعت ۱۰صبح با حضور جمع کثیری از رانندگان و کارگران لباس آبی شرکت واحد این حضور فعالانه قوام یافت و شرکت کنندگان باشعارهایی از جمله: اصلاح قانون کار ملغی بایدگردد_ تامین اجتماعی حق مسلم ماست _دستمزدعادلانه حق مسلم ماست_کارگر معلم دانشجو اتحاد اتحاد_کارگران بیدارند از حق کشی بیزارند_اصلاح قانون کار توقف توقف - منتخبان ملت حمایت حمایت و...با حضور پرشور و متحدانه خود که توسط همه گروههای رانندگان و کارگران قسمتهای مختلف شرکت واحد در این اعتراض با تلاشی چشم گیر شرکت کرده و مخالفت قاطعانه خود را با این طرح ضد کارگری که پوشش تامین اجتماعی و بیمه ای کارگران را با قصد غصب این سرمایه پرارزش را دارند، که ذره ذره با وجود کارگران و همت بالای پدران و کهنسالان ما از روز استخدام با سهم۷ درصدی کارگری خود این اندوخته پرارزش را پایه گذاری و حفاظت کرده اند، مخالفت قاطعانه خود را با این طرح ضد کارگری فریاد زدند. این فراخوان با استقبال و مراجعه جمعی که باحضور همه کارگران ازجمله گروهی از کارگران سندیکاهای فلز کار مکانیک و اتحادیه کارگران پروژه ای ایران و اتحادیه آزاد کارگران وگروهی از کارگران حامی شوراهای کارگری و جمعی از آموزگاران و زحمتکشان عرصه علم و اندیشه و بخشی از دانشجویان و...در این جمع اعتراضی شرکت داشتند و صدای اعتراض محتدانه خود را به گوش مسوولین رساندند. جمعیت معترض از ضلع شمالی مجلس اقدام به راهپیمایی مسالمت آمیز تادرب شمالی مجلس و بازگشت به درب شمال غربی مجلس شورای اسلامی پایان دادند.
**کارگر متحد همه چیز 
کارگر تنها هیچ چیز
قطره دریاست اگر با دریاست
ورنه او قطره و دریا دریاست...**
سندیکاهای کارگران مبارزه در راه افشای فساد را الویت خود می‌دانند
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه،سنگر مطمئن کارگران و کارکنان شرکت واحد است.
جهت اطلاع از اخبار روز کارگری و رویدادهای کارگری و اخبار کارگری شرکت واحد به کانال تلگرام فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد بپیوندید.