صدور حكم ستمگرانه بر عليه شكوفه آذر ماسوله

به گزارش خبرنگار سایت خبرگر ، شکوفه آذر ماسوله با نام مستعار پریسا آزادی كه به دلیل فعالیت های حقوق بشری در خصوص زندانیان سیاسی و تجمعات اعتراضی به شش سال زندان محكوم گرديد بود بار ديگر به دادگاه احضار شد . روز شنبه ۲۲ اسفند ١٣٩٤ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده حكم شش سال زندان '' پنج سال تعليقى و يكسال تعزيرى '' براى وى صادر شده بود كه اين حكم بدوى با اعتراض وى مواجه گرديد و جهت تجديد نظر به شعبه ٥٤ دادگاه انقلاب ارسال شد ، بهمين خاطر خانم شكوفه آذر در تاريخ یازدهم دیماه ١٣٩٥ساعت ٩ بامداد به اين شعبه احضار گرديده .
اتهامات شکوفه آذر، تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی اعلام شده است. یکی از موارد اتهامی خانم آذر شرکت در تجمعات اعتراضی مقابل زندان اوین درحمایت از نرگس محمدی و تجمعات خانم نسرین ستوده عنوان گرديده است.
شکوفه آذر دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل در ۱۸خردادماه سال 94 توسط مامورین وزارت اطلاعات در شب امتحان پایان ترم دستگیر بازداشت و به بند ۲۰۹ اوین منتقل شده بود .
ونهایتا بعد از مدت 10ماه به قید وثیقه ازاد گردید.
ودر نهایت از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد محروم گردید.
وی به مدت بیش از دو هفته در بند ۲۰۹ بازجویی شده و پس از آن به بند زنان زندان اوین منتقل گردید. شکوفه آذر ۲۴ مرداد در شعبه ۶ دادسرای مقدس تفهیم اتهام شد .
احضار شكوفه آذر ماسوله در حالی صورت گرفته که موج جدیدی از دستگیری ها در حال اجراست.
ضمنا پدر وعموی او از هواداران سازمان فدائیان خلق شاخه اکثریت بودند که در دهه شصت هر دو اعدام شده اند.