کارگران چوکای رضوانشهر هنوز بلا تکلیف هستند.

تجمع کارگران کارخانه چوکا در حمایت ازهمکاران احضارشده خودبه دادگاه!
آزادی کارگران معترض باقراروثیقه!
5کارگرمعترض هم اخراج شدند!
شکایت720کارگراین کارخانه از مدیرعامل مبنی برعدم پرداخت ماه ها مطالباتشان!
این کارگران که از چند ماه گذشته به علت مشکلات شرکت چوکا و عدم دریافت حقوق و مزایا اقدام به برگزاری تجمعات اعتراض آمیز داشته اند، تعدادی اخراج و مابقی نیز به دادگاه احضار شده اند و پس از ارائه پاسخ های خود در رابطه با موارد شکایتی در محضر دادگاه فعلاً با قرار وثیقه آزاد گردیده اند.
به گزارش ررضوان خبر،صبح امروز ۱۵ تن از مدیران و کارگران شرکت چوکا به علت شکایت مدیرعامل این کارخانه مبنی بر مشارکت این افراد در بازداشتن مردم از کسب و کار به دادگاه رضوانشهر احضار شدند.
این کارگران که از چند ماه گذشته به علت مشکلات شرکت چوکا و عدم دریافت حقوق و مزایا اقدام به برگزاری تجمعات اعتراض آمیز داشته اند، تعدادی اخراج و مابقی نیز به دادگاه احضار شده اند و پس از ارائه پاسخ های خود در رابطه با موارد شکایتی در محضر دادگاه فعلاً با قرار وثیقه آزاد گردیده اند.
کارگران احضار شده به دادگاه گفتند: درخواست کارگران این شرکت از مقام قضائی و دادستان این است که ضمن رسیدگی به شکایت مدیرعامل شرکت چوکا ، بعنوان مدعی العموم به درخواست ۷۲۰ نفر از کارگران این شرکت که ماهها حقوق و مزایای خویش را از کار فرما طلب دارند نیز رسیدگی کند.

یکی از مدیران کارگری این شرکت که بعنوان نماینده کارگری نیز انتخاب شده بود در ادامه افزود : ماه گذشته با دعوت رسمی رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به فرمانداری دعوت شدم که ضمن بررسی مشکلات کارخانه از جمله : تمدید قرارداد پرسنل ، حل مشکلات بیمه ، پرداخت حقوق کارکنان ، بازگشت ۵ تن از کارگران اخراجی ، راه اندازی خط تولید و جلوگیری از هرگونه اقدامات تنش زا ، این اعتراضات خاتمه یابد؛ که در طی این مدت و پس از جلسه نه تنها هیچ کدام از این موارد برطرف نشده ، بلکه اقدامات تنش زایی نیز از طرف مدیرعامل انجام شده است که آخرین مورد آن نیز قطع سرویس های ایاب و ذهاب کارگران می باشد .

وی در ادامه گفت : کارگران احضار شده از طرف دادگستری شهرستان ضمن حضور در دادگاه ، صورتجلسه شکایت بیش از ۷۲۰ نفر از کارگران را نسبت به اقدامات مدیرعامل کارخانه به محضر دادستان تقدیم نموده و تأکید نمودند که هیچ یک از کارگران کارخانه چوکا هیچگونه خللی در کسب و کار مردم ایجاد نکرده و صرفاً جهت احقاق حقوق خود و بازگشایی مجدد کارخانه اقدام به تجمعات مسالمت آمیز نموده اند.

لازم به ذکر است تعدادی از کارگران نیز امروز22تیرماه، جلوی درب ورودی شرکت جهت مشخص شدن وضعیت همکاران خود تجمع نمودند که با مراجعت نامبردگان بازگشت به کار نمودند.

*ادامه وتشدید اعتراضات کارگران کارخانه چوکا!

احضار12کارگر معترض به مراجع قضایی بدنبال شکایت کارفرما ی صنایع چوب وکاغذ ایران !

به گفته کارگران چوکا،در ادامه تشدید اعتراضات کارگری در این کارخانه،صبح امروز22تیرماه، ۱۲ نفر از کارگران معترض با شکایت کارفرما ی کارخانه صنایع چوب وکاغذ ایران چوکا برای ادای توضیحات به مراجع قضایی فراخوانده شده‌اند.

به گفته آنان کارفرما با شکایت از کارگران مدعی است این ۱۲کارگر نقش کلیدی در ایجاد اعتراضات یک ماه گذشته مجموعه کارگران این کارخانه داشته‌اند.

به گزارش2تیرایلنا،در ادامه تجمع اعتراضی که از حدود یک ماه پیش توسط کارگران معترض کارخانه چوکا آغاز شده بود با توقف سرویس‌های روزانه کارگران از صبح امروز22تیرماه، این اعتراضات وارد مرحله جدیدی شد.

براساس این گزارش به نقل از کارگران شاغل در این واحد تولیدی،اجتماعات اعتراضی کارگران شاغل در این کارخانه تولید کننده صنایع چوب از حدود یک ماه پیش آغاز شده بود که از صبح امروز (۲۲ تیرماه) با متوقف شدن سرویس ایاب ذهاب وارد مرحله جدیدی شد.

به گفته کارگران، بیش از ۴۰۰ نفر از کارگران صنایع چوب و کاغذ ایران «چوکا» از تقریبا یک ماه پیش هر روزدر اعتراض به پرداخت نشدن معوقات مزدی خود مقابل در اصلی کارخانه تجمع کرده اند.

به گفته کارگران با وجود تاخیر سه ماهه دستمزد کارگران از صبح دیروز ۲۱ تیر ماه کارفرمای کارخانه سرویس ایاب ذهاب کارگران را متوقف کرد وعلارغم آن از قبل از آغاز سال ۹۵ سالن غذاخوری این واحد تولیدی از دادن یک وعده غذا به کارگران خوداری می‌کند. همچنین گفته می‌شود آبدارخانه ساختمان اداره مرکزی کارخانه نیز از دادن خدمات به کارگران وسایر کارکنان معذور است.

به گفته کارگران معترض در ادامه تشدید اعتراضات کارگری در این کارخانه صبح امروز ۱۲ نفر از کارگران کارخانه با شکایت کارفرما ی کارخانه صنایع چوب وکاغذ ایران چوکا برای ادای توضیحات به مراجع قضایی فراخوانده شده‌اند.

به گفته آنان کارفرما با شکایت از کارگران مدعی است این ۱۲کارگر نقش کلیدی در ایجاد اعتراضات یک ماه گذشته مجموعه کارگران این کارخانه داشته‌اند.