همراه با مزد بگيران شماره چهار فايل صوتي كن حجم

(فایل صوتی)(فایل صوتی کامل)
«برنامه همراه با مزدبگیران: بررسی تجمع اعتراضی کارگران در ۲۵ آبان و پیشبرد اعتراضات معیشتی»

Youtube: bit.ly/2g73WeT
SoundCloud: bit.ly/2fuf8SY

@DidgahTV
«باخبرهای هفته: ۲۹ آبان ۱۳۹۵» 
مهم ترین اخبار هفته ی گذشته در ارتباط با ایران
سایت با خبرها: bakhabarha.com
Youtube: bit.ly/2g7WdhD
@DidgahTV

نظرات