عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

همراه با مزد بگيران شماره چهار فايل صوتي كن حجم

(فایل صوتی)(فایل صوتی کامل)
«برنامه همراه با مزدبگیران: بررسی تجمع اعتراضی کارگران در ۲۵ آبان و پیشبرد اعتراضات معیشتی»

Youtube: bit.ly/2g73WeT
SoundCloud: bit.ly/2fuf8SY

@DidgahTV
«باخبرهای هفته: ۲۹ آبان ۱۳۹۵» 
مهم ترین اخبار هفته ی گذشته در ارتباط با ایران
سایت با خبرها: bakhabarha.com
Youtube: bit.ly/2g7WdhD
@DidgahTV