عبدالله نظری: کارگر ومعلم درود بر سربازان گمنام

عبدالله نظری: درود بر سربازان گمنام

امروز سومین روز است چرخ مملکت طبق آرمانهای امام راحل می چرخد.
امروز سومین روز است که کشور در میان دنیا سربلند گردیده است.
عجب اقدام بحق و سرنوشت سازی !!!
پس چرا زودتر به ذهن کسی نرسید.؟؟؟
با حبس اسماعیل عبدی
بلافاصله خاوری با همان چفیه اعلام کرد برمیگردد و 3000میلیلرد را نیز با خود می آورد.
سعید مرتضوی از کرده خود پشیمان واعلام کرد در برابر قانون وملت روسیاهم.
آن حاج آقایی که آفتابه گوشه نشینش کرده بود دیگر از آفتابه نمی ترسد.
تمام تحریم ها توسط ترامپ یکطرفه لغوشد.
سعید طوسی اعلام کرد حاضر است نوجوان فرانی مقابل به مثل کنند.
بابک زنجانی تمام اموال را بازگرداند .
خاتمی جلوی تلویزیون آمد و از ممنوعالتصویری خارج شد.
دبیرکل سازمان ملل ضمن استعفا و ابلاغ جناب احمدی نژاد بجای خود دست بکار انتقال ساختمان سازمان ملل به کهریزک شد.
انزوای ایران پایان یافت و نخست وزیر اسرائل آماده سفر به کشور امن ایران شد.
جنگ آوران سوریه اسلحه ها را زمین گذاشتند تا صلح و دوستی برقرار کنند.
حوثی ها دیگر نمی چنگند.
و......
باران وبرف باریدن گرفت .خشکسالی رخ بربست و نعمت به کشور سرازیر شد.
کودکان کار دیده نمی شدند زنان خیابانی توبه کردند.
دیگر روی هیچ دیواری تبلیغ فروش کلیه نیست.
حسین الله کرم ودارو دسته اش کروات زده در خیابان ها شعار صلح ودوستی میدهند.
قاچاق ریش کن شد.
برداران قاچاقچی قول دادند گمرگی ومالیات دهند .
و......
زیرا عامل همه این اتفاقات بازداشت شد.
دیگر روحانی مجبورنیست اختلاس را وام معوق اعلام کند .
آخر اسماعیل عبدی بازداشت شد.
امنیت ملی نفس راحتی کشید.پشت دشمن شکست و به خاک مالیده شد.
مصدق و امیر کبیرو......در گور خور جشن گرفتند تا دست آوردهایشان به عمل نشست .
این است بصیرت خواست مردم .
آموزکارساده
عبدالله نظری