دزدی مدیران ادامه دارد آن هم از حقوق رانندگان

کسر کرایه از رانندگان یا دست اندازی آشکار به حقوق آنان
مسوولین سامانه یک اتوبوسرانی مدتی است که به بهانه های واهی و بصورت کاملا غیر قانونی، مبالغی را تحت عنوان کسر کرایه از رانندگان کم می کنند. این بی توجهی مسوولین سامانه یک نه تنها گویای دشمنی آشکار آنان با کارگران می باشد، بلکه این حرکتها از طرف مسوولین سامانه یک نشان از دوگانگی در رفتار آنان است.
از طرفی راننده را مجبور به برداشت مسافر در ساعت استراحتش می کنند و از طرف دیگر زود رسیدنش را به مقصد بهانه ای جهت کسر کرایه قرار می دهند. ادامه این حرکت غیر قانونی باعث بی اعتمادی بیشتر رانندگان نسبت به مسوولین این سامانه گردیده و در صورت عدم تغییر روش مسوولین بهره برداری ، رانندگان هر گونه دادخواهی و مراجعه به مراکز ذیربط را حق قانونی خود می دانند.
سندیکاهای کارگران مبارزه در راه افشای فساد را الویت خود می‌دانند
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه،سنگر مطمئن کارگران و کارکنان شرکت واحد است
جهت اطلاع از اخبار روز کارگری و رویدادهای کارگری و اخبار کارگری شرکت واحد به کانال تلگرام فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد بپیوندید.
یاران به ما بپیوندید
telegram.me/sherekatvahed