احضار شعله پاکروان (مادر ریحانه) به اداره اطلاعات و پیشنهاد خبر گر


روز جاری شعله پاکروان، مادر ریحانه جباری، زندانی اعدام شده که اخیرا در پی برگزاری مراسم سالگرد اعدام فرزند خود بازداشت شده بود به صورت تلفنی به اداره اطلاعات احضار شد…
به نوشته فیس بوک خانم پاکروان ، امروز ۲۴ آبان‌ماه ۹۵، شعله پاکروان، مادر ریحانه جباری به صورت تلفنی به اداره اطلاعات احضار و بایستی ساعت ۱۰ صبح فردا در این محل حضور یابد.شایان ذکر است، مورخ ۲۹ مهرماه سال جاری، ماموران لباس شخصی با پشتیبانی پلیس امنیت و اعمال خشونت، مانع از برگزاری سالگرد اعدام ریحانه جباری بر سر مزارش شده بودند و خانم پاکروان و تنی چند از شرکت کنندگان در این مراسم را به مدت چند ساعت بازداشت کردند.در این مراسم خانم پاکروان به دادخواهی خون فرزند اعدام شده اش پرداخت. از نکات قابل توجه در این مراسم قرار دادن عکسی بی حجاب از ریحانه بر سر مزارش بود. لباس شخصی ها با خشونت تمام بسیاری از وسایل مهیا شده برای مراسم را شکستند، داربست و صندلی ها را جمع کردند و به جمعیت حاضر گفتند یا بروید یا بازداشت خواهید شد. 
 پیشنهاد خبر گر پیشنهاد به خانم شعله پاکروان در رابطه با احضار غیر قانونی ایشان : شما طبق قوانين موجود ايين دادرسي
و قانون مدني ايران مي توانيد با ابلاغ تلفني نرويد،. چون غير قانوني است، فقط احضار كتبي با در ج مشخصات دقيق و علت مراجعه يعني عنوان اتهام و شخص و. شعبه اي كه شما را مي خواهند بايد در احضاريه معلوم باشند و تاريخ دقيق و نام مامور اورنده احضاريه. و تاريخ تقويم احضاريه همه روشن باشد در ضمن از وكلاي شجاع مثل نسرين ستوده،. محمد مقيمي ، ناصر زرافشان، پرويز خورشيد، دكتر يوسف مولايي ، صالح نيكبخت، گيتي پور فاضل، قاسم شعله سعدي هم مي توانيد مشورت وكمك بگيريد و بعد از دريافت احضاريه رسمي با وكيل به هر جا نوشتند برويد، اين يك كار قانوني ودرست است، ما هم از طريق نهادهاي حقوق بشري تعقيب مي كنيم ، مستقيما مي توانيد از طريق همين فيس بوك از دكتر لاهيجي خانم شيرين عبادي شادي صدر هم تقاضاي قبول وكالت نماييد تا وارد پرونده در سطح جهاني شوند با مهر و احترام