نامه عباس امیر قلی پدر امیر امیرقلی برای نجات جان پسرش

 نام آن كه آزادى و آزادگى را به ما آموخت.
دلنوشته عباس اميرقلى براى فرزند دربند شان امير (على)اميرقلى:
فرزند در بندم ، بر عزم جانانه ات براي آزادي و عدالت درود مي فرستم و از آرمان تو در راه كسب حقوق حقه زندانيان سياسي در خصوص تفكيك از ساير زندانيان دفاع مي كنم. اكنون شش روز است كه براي احقاق حقوق قانوني خود مجبور شده اي كه دست به اعتصاب غذا بزني، كه اين امر به جز آسيب بر جسم و جان تو ثمره ايى ديگر نداشته است، زيرا به خطر افتادن سلامتي هر انساني موجب رنجش مردم آزادىخواه، برابري جو و با وجدان است و در مورد تو اين خطر موجب تگرانى كليه دوستان، آزاديخواهان، هم انديشان و خانواده تو گردیده است. 
بخوانيد http://goo.gl/Eu5VBm

.