درخواست ازادی اسماعیل عبدی از سوی سندیکای کارگران شرکت واحد

سنديكاى كارگران شركت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه در محكوم كردن بازداشت اسماعیل عبدی تلاشگر حقوق صنفی معلمان بيانه اى انتشار دادند كه متن كامل بدين شرح ميباشد :
اسماعیل عبدی تلاشگر حقوق صنفی معلمان چهار شنبه نوزده آبان در منزل
بازداشت و برای ادامه محکومیت شش سال حبس به زندان اوین انتقال داده شد. 
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه زندان کردن این عضو کانون صنفی معلمان تهران را محکوم و خواهان آزادی ایشان می باشد. همچنین اعلام می دارد پیگرد پلیسی امنیتی قضایی فعالین سندیکایی و صنفی تحت اتهاماتی کلیشه ای نظیر تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی محکوم است و فوری باید متوقف شود و خسارات وارده به آنها نیز باید اعاده گردد. 
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه 
۲٣آبان ۱٣۹۵