عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

دو نفر از رهبران کارگران معترض پارس خود رو با قید وثیقه موقتا از بازداشت بیرون امدند.

از سه کارگر پارس خودرو که روز هجدهم آبان ماه بازداشت شده بودند، دو تن از آنها، شنبه ( بیست و دوم آبان ) با قرار وثیقه فعلا از بازداشت بیرون امدند .
از قرار معلوم، کارگر سوم همچنان در بازداشت به سر می‌برد.