دو نفر از رهبران کارگران معترض پارس خود رو با قید وثیقه موقتا از بازداشت بیرون امدند.

از سه کارگر پارس خودرو که روز هجدهم آبان ماه بازداشت شده بودند، دو تن از آنها، شنبه ( بیست و دوم آبان ) با قرار وثیقه فعلا از بازداشت بیرون امدند .
از قرار معلوم، کارگر سوم همچنان در بازداشت به سر می‌برد.