انتخابات کانون صنفی معلمان خراسان رضوی باطل شد

گزارش: جواد لعل محمدی
امروز، جمعه (پنجم آذر ماه)، انتخابات کانون صنفی معلمان خراسان رضوی باطل شد .
انتخابات کانون صنفی معلمان خراسان رضوی که با استقبال بی نظیر و مشتاق فرهنگیان مشهد و شهرستان ها در محل سالن ورزشی کارگران برگزار شده بود به علت عدم برنامه ریزی صحیح و ضعف مدیریت وهمچنین ضعف در نظارت نمایندگان استانداری مخدوش و باطل اعلام گردید .
برای برگزاری این انتخابات، سالنی با ظرفیت 200 نفر تهیه شده بود که با استقبال پرشور معلمان جمعیتی بالغ بر 350 نفر حضور یافتند و عده ای نیز پشت درهای بسته ماندند و همین عامل سبب گردید که تعرفه های رآی خارج از عرف و قاعده معمول و به صورت فله ای ، توسط نمایندگان استانداری که تنها وظیفه نظارت را بر عهده داشتند توزیع و به علت ثبت 300 نفره اسامی و توزیع بیش از 400 برگه رأی و روبرو شدن بیش از 70 نفر از معلمانی که هنوز رآی نداده بودند ؛ انتخابات مخدوش و آرا توسط هیأت رئیسه باطل اعلام شود. احتمالا دست هائی در کار بود که این انتخابات رامعطل نگه دارد و علیرغم هشدارهائی که به همکاران عزیز فرهنگی داده شده بود؛ این عوامل مأموریت خود را با موفقیت به پایان رساندند. عکس هاشم خواستار عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان خراسان رضوی