حمایت زندانیان سیاسی از جنبش نوین کارگری ایران

جمعی از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت روز چهارشنبه ۲۶آبان۹۵ طی اطلاعیه‌یی با معلمان، کارگران و دانشجویان و همه هموطنان به جان آمده اعلام همبستگی کردند. در این اطلاعیه آمده است: ای جنبش آزادگی، ای رهروان زندگی، همبستگی... . همبستگی فریاد حق‌طلبانه و صدای اعتراض و مقاومت شرافتمندانه شما کارگران، معلمان و دانشجویان میهن‌مان از بهارستانٍ تهران، محاصره نیروهای امنیتی را شکافت، اتوبان کرج را پشت سر گذاشت، از دیوار و حصار زندان گوهردشت کرج هم عبور کرد و در سالن ملاقات ما طنین‌انداز شد! چهره‌های مصمم کارگر، معلم و دانشجو و جوشش و خیزش هموطنانی که حقوق و داراییهای به غارت رفته خود را طلب می‌کردند.. ، یا خواهان آزادی زندانیان ِ متعلق به مردم بودند، در مقابلمان مجسم گردید. از جسارت و شجاعت حق‌طلبی هموطنانمان غرق غرور و افتخار شدیم. درود بر شرف شما و بر اتحاد و همبستگی و اراده‌های خستگی‌ناپذیرتان.
در شرایطی قرار داریم که هیچ گوش شنوا و مرجع دادخواهی برای جلوگیری از چپاول صندوق فرهنگیان، حقوقهای نجومی، اصلاحیه‌های ضدکارگری و قانون کار ظالمانه شبه برده داری و تبعیض‌های متعدد در حق معلمان وجود ندارد. غارتگران و چپاول گران را کسی حق تعرض ندارد و تازه طلبکار هم هستند! اما آنگاه که شریفترین اقشار جامعه با شعار ”معیشت و منزلت حق مسلم ماست ”حقوق پایمال شده‌شان را طلب می‌کنند مورد حمله و هجوم و حشیانه نیروهای حکومتی قرار می‌گیرند. این است معجزات دولت تدبیر و امید! تدبیر برای سرکوب محرومان و امیدواری برای دزدان غارتگر! ما زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج ضمن اعلام حمایت و همبستگی با معلمان، کارگران و دانشجویان و همه هموطنان به جان آمده، اظهار می‌داریم که برای یک زندانی سیاسی هدیه‌یی بالاتر از آن نیست که پشت دیوارهای زندان فریاد مطالبات حقه‌ای را بشنود که خود سالهاست برای همان مطالبات مردم به زندان افتاده است. همان حقوق و مطالباتی که به نفع سلطه‌گران غارتگر و رانت خواران و مفت خواران وابسته به قدرت، از عامه مردم دریغ شده است. پاینده و مستحکم باد اتحاد کارگران، معلمان و دانشجویان زندان گوهردشت ۲۶آبان ۹۵ ابوالقاسم فولادوند- رضا اکبری منفرد- سعید ماسوری- محمدعلی منصوری- صالح کهندل- علی معزی- خالد حردانی- حسن صادقی- شاهین ذوقی تبار- مهدی فراحی شاندیز- جابر عابدینی- ابراهیم فیروزی.
زندان رجایی شهر کرج