اعتراضات سندیکا لیستها و اعضای تعاونی مسکن به مدیریت ها ی شرکت واحد وتعاونی مسکن ها

مراجعه اعتراضی جمعی از کارگران عضو پروژه سپیدار دو و سه به تعاونی مسکن اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی
در حالیکه میبایست واحدهای مسکونی کارگران و رانندگان عضو پروژه سپیدار دو و سه در پایان سال نود یک تحویل اعضا می گردید؛ احداث این پروژه از سال سال نود متوقف شده است و در سال نود و دو با دعوی حقوقی ما بین پیمان کار و هیات مدیره تعاونی مسکن، روند ساخت پروژه با بن بست مواجه شد. و در طول این سالیان هر گاه کارگران پیگیر ادامه ساخت پروژه می شدند مدیر عامل شرکت واحد پیمان سنندجی و تعاونی مسکن دعوی حقوقی با پیمانکار را عامل این تاخیر می دانستند و مرتب وعده می دادند که پس از تعیین تکلیف قضایی به سرعت ساخت پروژه را ادامه می دهند حتی کشاورزیان مدیر عامل وقت و ریس هیات مدیره فعلی تعاونی مسکن اظهار می داشت پس از تعیین تکلیف قضایی پرونده پروژه هشت ماهه پروژه را احداث خواهد کرد.
تا اینکه در هفته های گذشته پس از صدور رای دادگاه به نفع تعاونی مسکن پروژه تحویل تعاونی شد. و دادورز اجرای احکام مهلتی ده روزه به پیمانکار داد تا لوازم خود را از پروژه خارج کند؛ مدیریت و تعاونی که حالا می بایست به وعده خود عمل کرده و با برگزاری جلسه ای با حضور همه اعضا روند ساخت پروژه را شرح می دادند با وجود اینکه تشکیل جلسه با اعضای عضو پروژه ارتباطی با خروج لوازم پیمانکار از پروژه نداشت عدم خروج لوازم پیمانکار از پروژه را بهانه قرار دادند و گفتند جلسه را ده روز بعد تشکیل می دهند؛ ده روزی که فرصت خواسته بود به اتمام رسید و دو هفته نیز از گفته خودشان سپری شد اما خبری از جلسه با کارگران عضو پروژه نبود. بنابراین جمعی از کارگران عضو پروژه تصمیم گرفتند چهارشنبه سوم آذر به تعاونی مسکن مراجعه و موضوع را پیگیری کنند.
مدیر عامل تعاونی علی مهدوی خواه ابتدا عدم خروج لوازم پیمانکار از پروژه را بهانه قرار داد که با توضیحاتی که اعضا دادند که تشکیل جلسه و ادامه ساخت ارتباطی با خروج لوازم پیمانکار قبلی ندارد؛ وی خلع سلاح شد. سپس اعلام کرد ما اول باید نظر سنجی کنیم ببینیم اعضا با فروش پروژه موافقند (البته همگان می دانند که با فروش پروژه نفع مدیریت و هیات مدیره تعاونی خیلی بیشتر است چون خودشان همه کاره اند و هر جور بخواهند می برند و می دوزند) و یا ادامه ساخت که همه اعضا حاضر اعلام کردند؛ با فروش مخالفند. ایشان سپس اعلام کرد که تعاونی پولی برای ادامه ساخت ندارد و اعضا خودشان باید نفری هفتاد هشتاد میلیون پرداخت کنند (با عنوان این مطلب قصد داشت تلویحا اعضا را به فروش پروژه موافق کند) کارگران حاضر نیز اعلام کردند که مبلغی که به تعاونی پرداخت کرده اند بیشتر از هزینه ساخت پروژه بوده و نه مبلغی دارند و نه حاضرند مبالغی اضافه پرداخت کنند. همچنین گفتند بر اساس بر آوردها بخشی از هزینه ساخت پروژه نزد تعاونی باقیست و باید کار ساخت را از سر گیرند همچنین پیمانکار قبلی بر اساس رای دادگاه محکوم به پرداخت خسارت شده و زمینی نیز در کنار پروژه سپیدار داشته که به عنوان ضمانت حسن انجام کار نزد تعاونی گذارده شده و قسمت های تجاری پروژه نیز که برای پیمانکار قبلی بوده و با این محکومیت تعاونی می تواند خسارات خود و اعضا و هزینه ادامه ساخت پروژه را از این اموال پیمانکار تامین کند. اینبار تعاونی اعلام کرد که درست است تعاونی میتواند خسارات تاخیر در ساخت پروژه را در روند قضایی یک یا دو ساله از پیمانکار و اموالش که نزد تعاونی مسکن است دریافت کند ولی امروز چون پولی وجود ندارد باید خود کارگران پول ادامه ساخت پروژه را پرداخت کنند که کارگران شدیدا مخالفت کردند و پیشنهاد دادند که شرکت واحد و شهرداری هزینه ادامه ساخت را تامین کند و برای میسر شدن این مهم، تاریخی را برای مراجعه دسته جمعی به شهرداری مقرر کردند که متعاقبا از طریق کانال تلگرام سندیکا نیز روز مراجعه به شهرداری اطلاع رسانی خواهد شد.
✅نکته قابل تامل در گفت و شنودهای مابین تعاونی مسکن و کارگران عضو پروژه سپیدار دو سه این است تعاونی مسکن از کارگران خواست که مبالغی بسیار بیشتر از آنچه تا حالا پرداخت کرده اند برای ادامه ساخت پروژه بپردازند. خوب اگر قرار بود کارگران پرداخت مبلغ اضافه بر قرادادشان به تعاونی را بپردازند؛ در سال نود دو که این مبلغ حدود نفری پنج میلیون بود به پیمانکار پرداخت می کردند و سه سال به دلیل دعوی حقوقی تعاونی با پیمانکار ادامه ساخت پروژه متوقف نمی شد و خیلی پیش از این واحد مسکونی شان را تحویل می گرفتند تا مجبور نباشند در این سال ها اجاره نشین باشند و مبالغ زیادی اجاره مسکن پرداخت کنند.
♦️واقعا مدیریت و تعاونی مسکن کارگران را چه فرض کرده اند!
💢همکاران به سندیکای خود بپیوندید. اخبار، تصاویر، پیشنهادات و مشکلات در محل کار خود را با کلیک در @Pvsyndica برای ما ارسال کنید
https://telegram.me/vahedsyndica