سايت سهراب گيلاني نژاد نماينده شوشتر در مجلس اسلامي از دسترس خارج شده است

سایت سهراب گیلانی از دسترس خارج شد / سرنوشت اطلاعات چند هزار نفر از افراد جویای کار شوشتر درهاله ایی از ابهام قرار گرفت  .
                                                                                                              سایت اینترنتی سهراب گیلانی نماینده شوشتر و گتوند در مجلس از دسترس خارج شد .
به گزارش سایت خبری پیک شوشتر ، سهراب گیلانی که از یک تیم فنی و اطلاع رسانی برخوردار نمی باشد ، در نتیجه این ضعف آشکار ، سایت اینترنتی وی از دسترس خارج شده است .
دفتر نهاد نمایندگی سهراب گیلانی به منظور آشکار نشدن این اتفاق مهم به مردم اطلاع رسانی نمی نماید و مشخص نیست تکلیف اطلاعات هویتی چند هزار نفر از مردم شهرستان شوشتر که در فرم اینترنتی سایت سهراب گیلانی برای اشتغال ثبت نام نموده اند چه شده است و آیا با از دسترس خارج شدن سایت سهراب گیلانی ، اطلاعات ثبت نام شدگان چند هزار نفر از جوانان جویای کار شوشتر که برای اشتغال در سایت سهراب گیلانی نام نویسی کرده اند ، اطلاعات این چند هزار نفر از افراد جویای کار در شوشتر از دست رفته است؟