عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

سايت سهراب گيلاني نژاد نماينده شوشتر در مجلس اسلامي از دسترس خارج شده است

سایت سهراب گیلانی از دسترس خارج شد / سرنوشت اطلاعات چند هزار نفر از افراد جویای کار شوشتر درهاله ایی از ابهام قرار گرفت  .
                                                                                                              سایت اینترنتی سهراب گیلانی نماینده شوشتر و گتوند در مجلس از دسترس خارج شد .
به گزارش سایت خبری پیک شوشتر ، سهراب گیلانی که از یک تیم فنی و اطلاع رسانی برخوردار نمی باشد ، در نتیجه این ضعف آشکار ، سایت اینترنتی وی از دسترس خارج شده است .
دفتر نهاد نمایندگی سهراب گیلانی به منظور آشکار نشدن این اتفاق مهم به مردم اطلاع رسانی نمی نماید و مشخص نیست تکلیف اطلاعات هویتی چند هزار نفر از مردم شهرستان شوشتر که در فرم اینترنتی سایت سهراب گیلانی برای اشتغال ثبت نام نموده اند چه شده است و آیا با از دسترس خارج شدن سایت سهراب گیلانی ، اطلاعات ثبت نام شدگان چند هزار نفر از جوانان جویای کار شوشتر که برای اشتغال در سایت سهراب گیلانی نام نویسی کرده اند ، اطلاعات این چند هزار نفر از افراد جویای کار در شوشتر از دست رفته است؟