ادامه اخبار مبارزاتی سندیکا امروز 14 آذرهمه رانندگان بازداشتی به جمع همکاران خود که در ضلع شمالی پارک شهر تجمع کردند و منتظر آزادی آنها بودند ؛پیوستند، همکاران با سوت و دست زدن های پی در پی در حضور نیروهای انتظامی از همکاران شان استقبال کردند. رانندگان سندیکایی حسن سعیدی وناصر محرم زاده که برای خواسته مسکن به شهرداری مراجعه کرده بودند مورد ضرب
و شتم پلیس قرارگرفتند و پس ازبازداشت به بیمارستان منتقل و مجدد به تجمع پییوستند.