افشاگری در مجلس 290 هزار ملیادر تومان غارتگری بانکی

١٠٨ بدهکار ١٠٠٠ میلیاردی ؛ ١١٠ هزار میلیارد دلار معوقات بانکی
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت‌رئیسه مجلس:
«با اینکه بالغ بر ۱۱۰ هزار‌ میلیارد تومان معوقه بانکی در دست ۱۰۸ نفر است، بانک‌ها دنبال معوقه‌های ‌میلیاردی نمی‌روند». وی گفت : (این عملکرد بانک‌ها) در شرایطی است که اگر یک شهروند عادی وام بگیرد و چند ماه قسط آن عقب بیفتد، بانک‌ها آبروی طرف را می‌برند.
با بررسی آنچه این نماینده مجلس می‌گوید، به ‌طور متوسط به هر یک از بدهکاران بانکی، ‌هزار ‌میلیارد تومان بدهی تعلق می‌گیرد./ شرق
⭕️اکنون خبر زیر را بخوانید 👇
آموزش و پرورش در پرداخت‌هایی مانند حق‌التدریس شاغلین و آزاد، حقوق و مزایای سرباز معلمان و اضافه‌کاری‌ها با رقمی بیش از 20 هزار میلیارد ریال کسری اعتبار مواجه می‌شود
پ.ن: یکم. به عبارتی 108 نفر هرکدام به تنهایی هزار میلیارد بدهی معوقه دارن. این درحالیه که تمام اعتبار لازم برای پرداخت معوقات آموزش و پرورش دوهزارمیلیارده. یعنی به اندازه بدهی دونفر از این بزرگواران
دوم: بودجه سال آتی آ .پ 32 هزار میلیارد تومان است

کارشناسان رقم 40هزار میلیارد را برای بهبود وضع نامناسب این وزارتخانه لازم می دانند. یعنی فقط به اندازه بدهی هشت نفر از این افراد، بزرگترین وزارتخانه کشور روی مسیر بهبودی اوضاع خواهد افتاد.

و قابل توجه دولتمردان!
خبرگر: به زودی در پاسخ این غارتگری ها اتفاقات دیگری خواهد افتاد.