افشاگری های درون حکومتی ، شاخص کلاهبرداری به 75 درصد رسیده است.

محسن صفايي فراهاني در گفتگو با اعتماد
 "بحران عميق ايران امروز اتفاقا اقتصادي نيست، بحران در بخش اجتماعي است، دفتر مطالعات استراتژيك رياست جمهوري اخيرا گزارشي تهيه كرده كه به نظر من تكان دهنده است. نگراني هاي فراواني را ايجاد مي كند. بر اساس مفاد اين گزارش، اعتماد بين آحاد جامعه ايران به ١٠ درصد رسيده است، شاخص صداقت و امانتداري به هشت درصد و اين ارقام در كشورهاي حوزه اسكانديناوي بالاي ٧٠ درصد است، يعني جامعه به واقع دچار يك سقوط اخلاقي شديد شده است. آن وقت از طرف ديگر شاخص كلاهبرداري به ٧٥ درصد، اينها نشان مي دهد كه اگر اين روش ادامه يابد شرايط پيچيده تر مي شود، مساله ديگر فقط بحران اقتصادي نيست، عدم صداقت و دروغگويي گسترده در حال آسيب زدن به كل جامعه است. اين يعني نهاد خانواده هم از اين ناحيه صدمه هاي اساسي مي بيند.