منصور اسانلو : چرا حکومت ضد بشر عذر خواهی می کند؟

چرا حکومت ضدبشر از کارگران عذر خواهی می کند؟ 
آیا اگر قدرت متشکل وسازمان یافته سندیکا را نداشتیم و ابزار وامکان اعتراض واعتصاب واطلاع رسانی را به کار نمی گرفتیم وبه صورتی منظم ، ستمکاری را افشا نمی کردیم ، وحکومتی ها از قدرت اعتراضات وروش های اعتصابی اینده ما خبر دار نمی شدند زمینه این عقب نشینی فراهم می شد؟ مطمعنا خیر . حالا افق اینده وامکان استفاده از اتوبوس هایمان  برای بستن چهار راه ها را در اختیار داریم . به علاوه امکان اطلاع رسانی وسیع به هم میهنان برای همراهی در این کار مهم. در صورتی که به خواسته های بر حق خودمان نرسیم از همه ابزار های مسالمت امیز ومدنی از جمله اعتصاب به روش های مختلف می توانیم استفاده کنیم. که یکی از انها می تواند پروژه هر اتوبوس یک چهار راه باشد.  در باره این روش مبارزه اعتصابی می توانیم بیشتر صحبت کنیم. وحقانیت وحتا قانونی بودن این مبارزه واین روش را حتا در چهارچوب شرایط فعلی به اثبات برسانیم. تا یاران ما برای عملی کردن این روش مبارزه مشکل فکری نداشته باشند. 
به این دلیل است که بازرسی کل ناجا ضرب و شتم و جرح کارگران شرکت واحد را پیگیری می کند!
منصور اسانلو 

اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحد 
طی روزهای اخیر بازرسی کل ناجا با برخی از کارگران که چهاردهم آذر در تجمع مسکن کارگران شرکت واحد در مقابل شهرداری تهران مورد ضرب، شتم و جرح قرار گرفتند؛ تلفنی تحقیقاتی بعمل آورد.
امروز نیز در ادامه این تحقیقات دو تن از کارگران که مورد ضرب، شتم و جرح قرار گرفته بودند حضوری به بازرسی کل ناجا مراجعه کردند. و در مورد ضرب، شتم و جرح کارگران توسط ماموران نیروی انتظامی در روز مذکور از این دو کارگر تحقیقاتی بعمل آمد. البته بازرسی کل ناجا تحقیقات دیگری از مراجع و سازمان های ذیربط نیز صورت داده بود.
در این دیدار نماینده بازرسی کل ناجا از کارگران به دلیل ضرب و شتم و جرح صورت گرفته و بدرفتاری برخی از ماموران نیروی انتظامی با کارگران، عذر خواهی کرد.
✅ @vahedsyndica
همکاران به سندیکای خود بپیوندید و با پرداخت حق عضویت همکاران خود را در سندیکا یاری و همراهی کنید.
 اخبار، تصاویر، پیشنهادات و مشکلات در محل کار خود را با کلیک در @Pvsyndica برای ما ارسال کنید.

https://telegram.me/vahedsyndica