دزد وکارگر در مقابل هم

 یکشنبه 28 آذر جمعی از اعضای سندیکا مقابل شورای با مازیار حسینی معاون حمل و نقل شهرداری و پیمان سنندجی مدیر عامل دیدار کردند
در این دیدار سنندجی هیچ اشاره ای به برنامه هایی که برای کارگرانی که از تسهیلات بلاعوض بهره مند نبوده اند نکرد. ولی مدعی شد تا امروز به همه کارگرانی که بازنشسته شده اند مبلغ هفت یا هشت میلیون تومان بابت تسهیلات بلاعوض مسکن پرداخت کرده و مدارک آن هم موجود است. و گفت تا زمانی که من در شرکت واحد باشم رویه پرداخت تسهیلات بلاعوض به کارگران در زمان بازنشستگی را ادامه خواهم داد.
سنندجی مشخص نکرد که آیا با پرداخت تسهیلات مسکن به کارگران موافق است یا خیر؟ سنندجی سال ها است در برابر اعتراض کارگران که خواهان بهره مندی تسهیلات مسکن هستند مقاومت می کند. و اعلام می کند که بودجه ای برای پرداخت تسهیلات مسکن به کارگران در اختیار ندارد. با این وجود معلوم نیست مبالغی را که به کارگران بابت تسهیلات بلاعوض پرداخت می کند بر چه اساسی است.

واقعیت امر این است که بر اساس مصوبات شورای شهر تهران و شورای مسکن شهرداری تهران همه کارگران می توانند برای یک بار در طول خدمت از تسهیلات مسکن بهره مند شود و مبلغ تسهیلات پرداختی بسیار ییش از آن چیزی است که سنندجی در زمان بازنشسته شدن کارگران پرداخت می کند و از کارگر امضاء می گیرد که از تسهیلات مسکن استفاده کرده است.
سنندجی همچنین در مورد ادامه ساخت پروژه مسکن سپیدار دو و سه مدعی شد که تعاونی مسکن هیچ پولی ندارد و کارگران باید مبالغی اضافه بر قرارداد پرداخت کنند برای اینکه ساخت پروژه از سرگرفته شود. همچنین ایشان گفت که تعاونی مسکن اداره مرکزی شرکت واحد بدهی مالیاتی دارد و ممکن است به زودی اداره مالیات بابت بدهی مالیاتی تعاونی، زمین پروژه سپیدار دو و سه را توقیف کند. و گفت پیشنهاد می دهم کارگران عضو پروژه سپیدار دو و سه تعاونی دیگری خودشان تشکیل دهند و همین طور پروژه را از تعاونی مسکن شرکت واحد تحویل بگیرند و در مقابل کارگران اعلام کردند در اینصورت تعهدات تعاونی مسکن شرکت واحد و مدیریت برای ادامه ساخت پروژه چه می شود و خواهان این بودند که مبالغی را که قرار بوده تعاونی مسکن شرکت واحد هزینه ساخت پروژه نماید را تحویل کارگران دهد که سنندجی با وجود اینکه خسارت های زیادی بابت تاخیر ساخت پروژه به کارگران وارد کرده است و هزینه ساخت با وجو د این تاخیر چند برابر شده است نپذیرفت که تعهدات خود برای هزینه ساخت پروژه عمل کند.
✅ @vahedsyndica
💢همکاران به سندیکای خود بپیوندید و با پرداخت حق عضویت همکاران خود را در سندیکا یاری و همراهی کنید.

اخبار، تصاویر، پیشنهادات و مشکلات در محل کار خود را با کلیک در @Pvsyndica برای ما ارسال کنید.
https://telegram.me/vahedsyndica/844