سندیکا وتلاش جدید برای دفاع از حقوق کارگران

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
 بنابر اخبار منتشر شده موثق فراکسیون کارگری شورای شهر تهران روز یکشنبه دوازده دیماه در مورد معضلات مسکن کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی با حضور مدیر عامل پیمان سنندجی جلسه ای تشکیل خواهد. در این جلسه شورای اسلامی کار فرمایشی قرار است بعنوان نماینده کارگر حضور داشته باشد. 
همکاران زحمت کش و شریف همانگونه که می دانید شورای اسلامی کار فرمایشی تاکنون در هیچ موردی از منافع کارگران حمایت نکرده است و این نمایندگان دست نشانده نه توان و نه اراده دفاع از کارگر را ندارند. در نمونه اخیر که شورای فرمایشی در مورد خصوصی سازی ژست دفاع از کارگر گرفته بود
بعد از چند هفته حدود دو ماه پیش در کانال های تلگرام وابسته به شورای فرمایشی اعلام کردند در مورد حفظ منافع کارگران در فرآیند خصوصی سازی در چند روز آینده یک پیمان دسته جمعی با مدیریت امضا خواهند کرد و آنرا به اطلاع کارگران خواهند رساند. ولیکن همچنان که از ابتدا مشخص بود اعضای شورای اسلامی کار فرمایشی برای حفظ منافع شخصی خود با مدیریت کنار آمد و دیگر حرفی از پیمان دسته جمعی نزد. و قطعا اگر در مذاکرات مربوط به مسکن شورای فرمایشی حضور داشته باشند باعث از بین رفتن حق کارگران از برخورداری تسهیلات مسکن خواهد شد.
توجه توجه

از همه کارگران دعوت می کنیم با شماره تلفن های نمایندگان شورای شهر که در ذیل درج می شود تماس بگیرند. و مخالفت خود را با حضور اعضای شورای اسلامی کار فرمایشی در این جلسه اعلام کنند و خواهان حضور نمایندگان پر تلاش و حق طلب و مستقل خود در این جلسه شوند
◀️ نماینده شورا: آقای محسن سرخو

مسول دفتر: خانم سرخو

تلفن: 55893640

◀️ نماینده شورا: آقای احمد حکیمی پور

مسول دفتر: رضایی

تلفن: 55574308

◀️ نماینده شورا: آقای حافظی

مسول دفتر: آقای جهانگیری

تلفن: 55893609

◀️ نماینده شورا: آقای مسجد جامعی

مسول دفتر: پالوچ، صمدی

تلفن: 55893605

◀️ نماینده شورا: آقای شاکری

مسول دفتر: احمدی

تلفن: 55574238

◀️ نماینده شورا: آقای حقانی

مسول دفتر: آقای سیفی

تلفن: 55893610
همکاران به سندیکای خود بپیوندید و با پرداخت حق عضویت همکاران خود را در سندیکا یاری و همراهی کنید.

اخبار، تصاویر، پیشنهادات و مشکلات در محل کار خود را با کلیک در @Pvsyndica برای ما ارسال کنید.
https://telegram.me/vahedsyndica