کشته شدن دوستوان نیروی انتظامی در خراسان ، تایباد

 ۲  افسر نیروی انتظامی - ژاندارمری سابق - (ستوان یکم جواد آرامش فرمانده پاسگاه شرشری وستوان دوم امیرنامدارجانشین پاسگاه) در درگیری با افراد مسلح در تایباد خراسان/خبرآنلاین.