استفاده دولت عربستان از سلاح های کشتارجمعی ممنوع شده برعلیه شهروندان یمنی

استفاده دولت عربستان از سلاح های کشتارجمعی ممنوع شده برعلیه شهروندان یمنی 
بر اساس معاهده منع بکارگیری وساخت بمب های خوشه ای یا Cluster bomb
کشورهای عضو این پیمان نامه حق استفاده وساخت اینگونه سلاح ها را ندارد حال اینکه کشور بریتانیا (انگلستان) با اینکه عضو این معاهده است .
با فروش نوع بسیار خطرناکی از این نوع بمب لت ها را به عربستان عملا بندها ومفاد این کنوانسیون را نقض کرده وکشور پادشاهی عربستان هم ازانها برعلیه مردم یمن استفاده میکند واین نشان می دهد کشورهای تولید کننده سلاح مانند انگلستان براحتی قوانین بین المللی را نقض میکنند وکسی هم جوابگوی بشریت نیست.
گزارش کامل اسکای نیوز در مورد http://news.sky.com/story/saudi-arabia-using-uk-made-cluster-bombs-in-yemen-fallon-to-confirm-10702271