مراسم در گذشت کارگر برق راه اهن وعضو مجمع لکوموتیورانان در سمنان

در هر حادثه ای پای کارگران ومزد بگیرن به میان می اید چرا که اکثریت بلا منازع مردم هستند. این بار در حادثه تصادف قطار های سمنان وتبریز به مشهد بازهم تعداد زیادی از ایرانیان جان با ختند واسیب دیدند. از این بین در گذشت چهار نفر از کارگران را ه اهن بودند ، که هیچ جا نامی از انها نیامد. در میان کشته شدگان اکثریت انها مزد بگیر بودند و بی لیاقتی حکومتی ها ومدیران نظام ولایت فقیه باعث مرگ انها شد. حضور صد ها هزار نفره مردم تبریز حکومتیان را خفه کرد. حالا منتظر پیامد های دیگر این ماجرا خواهیم بود. . یاد جان با خته گان این حادثه را گرامی می داریم. 
خبر گر